ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Seminář k Evropskému pilíři sociálních práv

/czech-republic/file/businessmeetingjpg_csbusiness_meeting.jpg

business_meeting©EU

Dne 30.9. se v Evropském domě bude diskutovat o budoucí podobě evropských politik v oblasti práce a sociálních záležitostí.

Svět práce se mění - globalizace, digitální revoluce a nové modely podnikání v nebývalé míře ovlivňují způsoby, jak pracujeme. Pokud chceme, aby evropský sociální model obstál i v budoucnu, musí i evropské politiky v oblasti zaměstnanosti a sociální ochrany zohledňovat tyto trendy a vývoj.

 

Datum: 
30/09/2016 -
09:00 to 12:30

Diskusní seminář "Práce a sociální ochrana v EU: Čas na změnu?" organizuje Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Evropským hospodářským a sociálním výborem. Seminář je součástí konuzultace k "evropskému pilíři sociálních práv", jehož předběžný nástin Evropská komise předložila v březnu tohoto roku.

/czech-republic/file/socialnipilirpng_cssocialni_pilir.png

socialni_pilir©EU

 

Videa řečníků k evropskému sociálnímu pilíři práv:

Vladimíra Drbalová, Svaz průmyslu a dopravy, členka Evropského hospodářského a sociálního výboru -https://youtu.be/XiDM3EdDYMU

Lucie Studničná, Českomoravská konfederace odborových svazů, členka Evropského hospodářského a sociálního výboru - https://youtu.be/PqVjA0MFfic

Pavel Trantina, Česká rada dětí a mládeže, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, předseda Sekce pro zaměstnanost, sociální záležitosti a občanství - https://youtu.be/19IB8-UWFy4