ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Dny evropského dědictví 2018

/czech-republic/file/karlstejnlogojpg_cskarlstejn_logo.jpg

Karlštejn EHD a EYCH @EU
@EU

Druhý zářijový týden se pravidelně v celé Evropě konají Dny evropského dědictví, které otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov a objektů. V České republice bude v rámci těchto dní zpřístupněno téměř 300 památek, přičemž řada z nich úplně zdarma. Využijte jedinečnou možnost navštívit zajímavé památky, které jsou jindy nepřístupné!

Datum: 
08/09/2018 - 01:00 - 16/09/2018 - 00:00

Dny evropského dědictví  (angl. European heritage days, zkr. EHD) se konají každý rok v září. Jejich cílem je zpřístupnit nejširší veřejnosti nejzajímavější památky všech druhů. Architektonické, archeologické, sakrální, technické památky, muzea, galerie a knihovny a i další prostory, v nichž jsou uchovávány neuvěřitelně rozsáhlé sbírkové fondy movitého kulturního dědictví, na týden otevřou své dveře a nabídnou standardní i speciální program pro zájemce z celého světa.

V souvislosti se Dny evropského dědictví jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti a je v nich vybíráno vstupné, bývá v tyto dny nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.), v řadě případů zcela zdarma. Desítky měst a obcí připravují komponované programy pro své občany i turisty. V rámci EHD je obdobným způsobem kladen důraz také na zpřístupnění movitého kulturního dědictví. EHD mají od roku 1999 celoevropské téma „Evropa – společné dědictví“. Jednotlivé země i města vyhlašují svá národní témata.

Českým národním tématem je tento rok: „Společné dědictví, společné hodnoty“.

Národní zahájení se uskuteční 8. 9. 2018 v Havlíčkově Brodě.

Podrobnou mapu památek zapojených do Dnů evropského dědictví v ČR najdete zde.

S EHD je spojena také soutěž pro návštěvníky, o které se dozvíte více zde.

Stáhněte si mobilní aplikaci EHD a zjistěte více o programu akce, zapojených památkách a evropském kulturním dědictví.

Národním garantem EHD je sekretariát Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Souvislosti

EHD se konají od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy. K jejich myšlenkám se dnes hlásí 48 zemí Evropské kulturní konvence.

Jednou z velmi výrazných charakteristik EHD je jejich mezinárodní rozměr. Je dán nejen tím, že každý rok probíhá oficiální celoevropské zahájení EHD v jiné zemi. Jeho těžiště spočívá především v partnerských kontaktech evropských měst. EHD jsou ideální příležitostí pro prohloubení vzájemného poznání, pro posílení kulturní výměny i pro oficiální setkání reprezentací partnerských měst i sídel. Možností, jak dát tomuto parametru EHD konkrétní obsah, je celá řada. Evropská unie naprosto jednoznačně tyto aktivity podporuje, což se projevuje mj. i nedávno vyhlášenou výzvou Evropské komise a Generálního ředitelství pro vzdělání a kulturu k předkládání projektů Podpora partnerství měst a obcí (twinning) s cílem stimulovat aktivní evropské občanství.

Cíle EHD jsou především - zlepšit informovanost o jiných kulturách, přivést Evropany blíže k jejich kulturnímu dědictví, nahlížet na kulturní dědictví jako na devizu, kterou lze využít v boji proti netoleranci a nesnášenlivosti a také chránit kulturní památky, které jsou neustále ohroženy.

Tento rok se Dny evropského dědictví konají také v rámci Evropského roku kulturního dědictví 2018.

/czech-republic/file/eych2018logosyellow-cs-300jpg_cseych2018_logos_yellow-cs-300.jpg

Evropský rok kulturního dědictví - logo @EU
@EU