ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Komisaři diskutovali, jak přistupovat k obchodování s Čínou po roce 2016

/czech-republic/file/pod%C3%A1n%C3%AD-rukou-mezi-%C4%8D%C3%ADnsk%C3%BDm-prezidentem-xi-jinping-p%C5%99edsedou-evropsk%C3%A9-komise-junckerem_csPodání rukou mezi čínským prezidentem Xi Jinping a předsedou Evropské komise Junckerem

Podání rukou mezi čínským prezidentem Xi Jinping a předsedou Evropské komise Junckerem ©EU

Číně, která je nyní druhou největší ekonomikou světa, bylo při vstupu do Světové obchodní organizace (WTO) v roce 2001 přislíbeno, že do konce roku 2016 by jí mohl být přiznán status tržní ekonomiky. To by znamenalo, že vůči ní od toho data nelze uplatňovat domácí ochranná opatření pro dovoz zboží a komodit.

 

Od začátku roku 2016 se proto v Evropské unii vede debata, jak k této otázce přistoupit, aby nedošlo k ohrožení některých klíčových průmyslových odvětví např. ocelářství v konfrontaci s nízkými čínskými cenami a nadprodukcí.

25/07/2016

Ve středu 20. července 2016 se kolegium komisařů Evropské komise již podruhé (poprvé to bylo 13. ledna 2016) problematice věnovalo. V obchodní politice totiž členské státy EU Komisi svěřily vyjímečné pravomoce a vedoucí roli jménem osmadvacítky. Důvodem je vnitřní společný trh EU s jednotnými pravidly a bezcelním pohybem.

 

Od ledna tohoto roku Komise vypracovala posouzení dopadů jako podklad pro diskuzi. Cílem bylo zjistit důsledky možných změn pro každý členský stát a hospodářské odvětví, zvláště na pracovní místa. Proběhla i veřejná konzultace a Komise obdržela více než 5 000 odpovědí od členských států EU, zástupců průmyslových odvětví a odborových svazů. V květnu se vyslovil také přímo volený Evropský parlament a přijal usnesení.

 

V červencové diskuzi měli na základě posouzení dopadů komisaři na stole i varianty řešení:

1)  ponechat právní předpisy EU beze změn;

2) vymazat Čínu ze seznamu „zemí bez tržního hospodářství“ a použít při výpočtu dumpingu standardní metodiku;

3) změnit antidumpingovou metodologii prostřednictvím nového přístupu, který by zachoval silný systém ochrany obchodu a současně EU umožňoval plnit její mezinárodní závazky.

 

Komise se přiklonila k nové metodologii, jejíž přesnou podobu Komise navrhne do konce roku 2016. Ta bude nově zohledňovat mezinárodní ceny a plně respektovat závazky EU plynoucí z právního rámce WTO.

Nová pravidla navíc nemají mířit jen na Čínu, ale být neutrální a týkat se každé země, kde je trh či určité odvětví pokřiveno státními zásahy. Dosud Komise posuzovala různým způsobem státy, které označovala za tržní ekonomiky, a země ostatní.

 

Další informace:

Veřejná konzultace týkající se budoucích opatření pro prevenci dumpingového dovozu z Číny

Ocelářský průmysl: Komise přijímá opatření, aby ochránila udržitelná pracovní místa a růst v Evropě (16. března 2016)