ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Jazyky

Jazyky, mnohojazyčnost a překlady

Mnohojazyčnost je nedílnou součástí Evropské unie od samého počátku.  V roce 1958 se tak podle prvního evropského nařízení jazyky zakládajících států - francouzština, němčina, italština a nizozemština - staly i jazyky úředními. Od té doby se počet úředních jazyků po každém rozšíření Evropských společenství a později Unie rozrůstal až na současných 24. Čeština mezi ně patří od 1. května 2004, kdy se Česká republika stala členem EU. Zmíněné nařízení č. 1/1958 platí s příslušnými novelami dodnes.

klávesnice s tlačítkem přeložit  ©shutterstock

Ve všech úředních jazycích jsou dostupné nejen veškeré právní předpisy EU, ale i celá řada nelegislativních dokumentů, jako jsou různá sdělení, tiskové zprávy nebo informace na webových stránkách.

Mnohojazyčnost v praxi znamená i to, že občané EU se mohou na unijní instituce obrátit ve své mateřštině a ve stejném jazyce obdrží i odpověď.

Mnohojazyčné fungování Unie by se neobešlo zejména bez překladatelů a tlumočníků. EU zaměstnává na 4300 překladatelů a 1000 tlumočníků. Své překladatelské oddělení mají všechny hlavní evropské instituce. Největším z nich je Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (DGT). Počet přeložených stránek se pohybuje kolem 2 milionů ročně. Do češtiny se pak každý rok přeloží 70-80 tisíc stránek.

DGT rozvíjí rovněž kontakty s univerzitami v rámci sítě EMT (European Master’s in Translation) a profesními organizacemi v rámci projektu Translating Europe (Překlady a Evropa). Pořádá rovněž překladatelskou soutěž pro středoškolské studenty Juvenes Translatores.

Podpora mnohojazyčnosti – podpora výuky cizích jazyků

Jednou z podob mnohojazyčnosti je i schopnost dorozumět se cizím jazykem. Jazykové dovednosti nejsou pouze zdrojem poznání o cizí zemi a kultuře, ale i důležitým předpokladem mobility a pracovního uplatnění. Tomuto tématu se věnují i závěry Rady z roku 2014 o mnohojazyčnosti a rozvoji jazykových kompetencí.

Jazyková příprava se stala důležitou součástí programu Erasmus+, programu EU pro vzdělávání na období 2014-2020. Mladým lidem, kteří vyjíždějí na studijní pobyt nebo dobrovolnickou činnost do zahraničí, je k dispozici On-line jazyková podpora (OLS). V rámci této služby si studenti zjišťují svou úroveň jazyka, který budou při studiu používat. Podle výsledků si mohou své jazykové znalosti vylepšit v jazykovém kurzu on-line.

Máte-li dotazy či připomínky k mnohojazyčnosti či překládání v EU, neváhejte se obrátit na Místní kancelář Generálního ředitelství pro překlady: DGT-PRAGUE@ec.europa.eu

Evropský den jazyků

/czech-republic/file/82edlposterjpg_cs8.2_edl_poster.jpg

plakát k Evropskému dni jazyků © EU

V duchu mnohojazyčnosti se nese řada iniciativ Evropské komise. Patří mezi ně Evropský den jazyků, který se slaví každoročně 26. září. Jeho cílem je propagovat studium jazyků a připomenout jazykovou rozmanitost kontinentu, na kterém se kromě 24 úředních jazyků mluví i přibližně 60 regionálními či menšinovými jazyky a mnoha dalšími jazyky, které s sebou přinášejí lidé z jiných částí světa. Po celé EU se ke Dni jazyků koná řada událostí. Hlavní akcí v ČR je tradiční pražský Speak Dating.