ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Podniky

Pro české podniky znamená Evropská unie obrovský trh - 28 zemí a přes 500 milionů občanů.

Podání rukou ©shutterstock

V rámci jednotného trhu EU je nyní podnikání v celé EU téměř tak jednoduché, rychlé a levné jako podnikání ve vaší zemi.

EU poskytuje řadu služeb, které vám mohou pomoci rozvinout vaše podnikatelské aktivity. Ať už má váš podnik zájem o expanzi do jiných evropských zemí, či potřebuje poradenství a podporu, více najdete na stránkách Vaše Evropa– Podniky.

Pokud chcete zjistit, jestli máte nárok pro svou firmu čerpat finanční prostředky EU, ať již na rozjezd vaší nové firmy či na rozvoj podnikání, doporučujeme navštívit tyto internetové stránky:

Enterprise Europe Network

Poradenská síť pro podnikatele

Logo Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) poskytuje odborné služby zaměřené na podporu a zvyšování konkurenceschopnosti především malých a středních podniků. Aktivity sítě zahrnují:

  • odborné poradenství pro podnikatele a informace o jednotném evropském trhu,
  • asistenci při mezinárodním technologickém transferu,
  • podporu při vyhledávání zahraničních obchodních kontaktů či projektových partnerů pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji.

 Síť také nabízí konzultace k ochraně duševního vlastnictví.

www.een.cz

Erasmus plus pro mladé podnikatele

Pokud teprve s podnikáním začínáte, možná se budete moci zúčastnit výměnného programu EU - Erasmu pro mladé podnikatele.

Finanční prostředky EK

Jaké možnosti financování existují?

Pokud Vás zajímá, jaké existují možnosti financování, ať již granty či nepřímé finanční prostředky poskytované zprostředkovaně celostátními nebo regionálními orgány, pak klikněte zde. Více informací pro ČR najdete na stránkách DotaceEU.cz.

Jak zajistit finance?

Tyto internetové stránky vám poradí, jak zažádat o finanční prostředky, na něž se vztahuje podpora Evropské unie.

Naleznete zde i interaktivní mapu všech států EU, kde najdete seznam bank a fondů rizikového kapitálu, které poskytují financování podporované ze strany EU.

Veřejné zakázky

Jako podnik se sídlem v EU máte právo se ucházet o veřejnou zakázku i v jiném členském státě. Online verzí „Dodatku k Úřednímu věstníku EU" vyhrazenou pro evropské veřejné zakázky je TED (Tenders Electronic Daily).

Investiční plán pro Evropu

V listopadu 2014 Evropská komise a Evropská investiční banka (EIB) představily a na podzim 2015 naplno spustily Investiční plán pro Evropu, který by měl v průběhu tří let mobilizovat investice veřejného i soukromého sektoru ve výši nejméně 315 mld eur. Plán se opírá o tři pilíře: Evropský fond pro strategické investice, poradenské centrum a portál projektů. Celý projekt by měl posílit kapacitu skupiny EIB – zejména v oblasti úvěrů, záruk a investic do kapitálu.

Jak mohou z investičního plánu čerpat české podniky? Otázky a odpovědi

Evropský portál pro malé podniky

Co EU může udělat pro váš podnik? Pomoci vám získat finance, partnery, expandovat do zahraničí.
Tento portál shrnuje veškeré informace, které EU dává k dispozici o malých a středních podnicích (MSP) a pro MSP, ať se jedná o praktické rady, nebo otázky související s politikami.

Půjčky pro MSP

Půjčky s podporou EU určené malým podnikům - K dispozici je několik druhů financování: například půjčky, záruky a kapitálové financování. Více zde.

COSME

COSME je program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků, který probíhá v letech 2014–2020 a jehož rozpočet představuje 2,3 miliardy EUR. COSME bude podporovat malé a střední podniky v těchto oblastech:

• usnadnění přístupu k financování;

• podpora internacionalizace a přístupu na trhy;

• vytváření prostředí podporujícího konkurenceschopnost;

• zlepšování podnikatelské kultury.

Horizont 2020

Program HORIZONT 2020 je rámcový program pro výzkum a inovace EU, platný pro období 2014 až 2020.