ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Veřejné zakázky

Razítko se symbolem EU © EU

Evropská komise nakupuje zboží a služby prostřednictvím veřejných zakázek. Jedná se například o:

  • odborné studie
  • služby a školení technického charakteru
  • poradenství
  • konferenční a reklamní služby
  • knihy a informační technologie 

Dodavatelé jsou vybíráni na základě nabídkových řízení vyhlašovaných jednotlivými útvary, zastoupeními a agenturami Komise v celé Evropě.

Pravidla a postupy

Nástroje a databáze

Zobrazit všechny výzvy Evropské komise k podávání nabídek – stránky TED  (nutnost registrace)