ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Granty

euro ©shutterstock

Evropská komise poskytuje finanční prostředky ve formě grantů na projekty a činnosti, které souvisejí s politikami Evropské unie. Granty jsou poskytovány v mnoha různých oblastech: výzkum, vzdělávání, zdraví, ochrana spotřebitelů, ochrana životního prostředí, humanitární pomoc atd.

Seznam grantů, které poskytuje Evropská unie

Výzva k vyjádření zájmu - Evropská dokumentační střediska

Síť evropských dokumentačních středisek - výzva k vyjádření zájmu pro hostitelské struktury (běžně se nacházejí při univerzitách, jiných vysokých školách a výzkumných ústavech) s cílem napomáhat v komunikaci Evropské komise o Evropské unii (EU) a prohlubovat komunikaci s občany, zejména akademickou obcí, na místní a regionální úrovni a uceleně informovat o EU a politických prioritách Komise.

Více informací o poslání středisek a dohodě o partnerství s Evropskou komisi najdete v příloze III. Pokyny.

V případě zájmu vyplňte přihlášku, prohlášení o ochraně soukromí a čestné prohlášení (vše soubory docx). Výzva také obsahuje vzor dohody o budoucím partnerství.