ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Granty

euro ©shutterstock

Evropská komise poskytuje finanční prostředky ve formě grantů na projekty a činnosti, které souvisejí s politikami Evropské unie. Granty jsou poskytovány v mnoha různých oblastech: výzkum, vzdělávání, zdraví, ochrana spotřebitelů, ochrana životního prostředí, humanitární pomoc atd.

Seznam grantů, které poskytuje Evropská unie

 

Zajímavé grantové příležitosti pro příjemce v České republice:

 

 

Evropská komise hledá partnerské organizace, které budou v České republice provozovat informační střediska EUROPE DIRECT v období 2021–2025.

JAKÁ JE VÝŠE FINANČNÍ PODPORY?

Výše ročního grantu činí 30 400 eur pro každé středisko na období 2021 – 2025.

CO LZE FINANCOVAT?

Peníze jsou určeny na provoz informačního střediska, pořádání akcí a aktivní zapojování občanů do dialogu o evropských tématech. Podpoří vlastní publikační činnost včetně informačních materiálů, letáků a infografiky. Financují konzultační činnost a další aktivity.

Kromě grantové podpory poskytuje Evropská komise školení pro pracovníky středisek, publikační materiály pro veřejnost i školy či příležitosti k zapojení do celoevropské sítě o více než 400 pobočkách.

KDO SE MŮŽE STÁT PARTNERSKOU ORGANIZACÍ?

Součástí EUROPE DIRECT se mohou stát veřejné orgány, ale také soukromé subjekty plnící úkoly veřejné služby, neziskové organizace, vzdělávací zařízení aj. ze všech regionů České republiky s výjimkou hl. m. Prahy a Středočeského kraje, kde je informační činnost pokryta pražským Evropským domem.

DOKDY MŮŽU ŽÁDAT?

Uchazeči můžou předkládat nabídky do 15. října 2020 (17:00 hodin SELČ).

KDE SE MŮŽU PŘIHLÁSIT?

Podávání návrhů probíhá výhradně elektronicky na tomto portálu, kde jsou dostupné všechny pokyny a dokumenty týkající se této výzvy.

Informace o tom, jak podat návrh, jsou k dispozici v Příručce pro žadatele.


Pro technické otázky týkající se systému pro podávání návrhů na portálu (zapomenutá hesla, přístup, práva a úlohy, technické aspekty podávání návrhů atd.) využijte Asistenční služba pro IT.

V případě dotazů k výzvě se žadatelé můžou obrátit e-mailem na tuto adresu: COMM-REP-PRG-EUROPEDIRECT@ec.europa.eu. V předmětu zprávy uveďte, prosím, referenční číslo výzvy.

 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ke stažení

 


DEJTE VĚDĚT DALŠÍM ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V SÍTI EUROPE DIRECT

Zveřejněte informaci o výzvě na svých webových stránkách, sociálních sítích či ve svém informačním zpravodaji. Můžete k tomu použít tiskovou zprávu a tento informační balíček s grafickými bannery.

Více o síti EUROPE DIRECT naleznete na následujících webových stránkách: https://www.europedirect.cz