ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ESI fondy

Evropské strukturální a investiční fondy (ESI) disponují v období 2014–2020 rozpočtem ve výši 454 miliard eur, a jsou tak hlavním nástrojem investiční politiky Evropské unie.

Koordinované fondy

Do roku 2023 umožní fondy ESI realizovat kritické množství investic v prioritních oblastech EU s cílem reagovat na potřeby reálné ekonomiky tím, že se podpoří tvorba pracovních míst a obnoví se udržitelný růst evropského hospodářství.

Země EU se zavázaly:

  • poskytnout více než 2 milionům podniků podporu z fondů ESI, aby zvýšily svou konkurenceschopnost, vyvíjely nové výrobky, hledaly nová odbytiště a vytvářely nová pracovní místa
  • investovat do infrastruktury v oblastech, jako je širokopásmové připojení, IT a telekomunikace a vodovodní sítě. Tyto investice pomohou zemím EU (zejména těm méně rozvinutým) zlepšit životní podmínky jejich obyvatel a zvýšit konkurenceschopnost jejich podnikatelského sektoru
  • investovat s pomocí fondů do dovedností a přizpůsobivosti pracovních sil v Evropě s cílem nabídnout desítkám milionů lidí, včetně mladých lidí, uprchlíků a legálních přistěhovalců, příležitost projít odbornou přípravou či rekvalifikací nebo začít podnikat.

 

Více zde.

 

Země EU spravují finanční prostředky decentralizovaně, formou sdíleného řízení.

Pokud chcete využít ESI fondy v České republice, doporučujeme internetové stránky www.dotaceeu.cz.