ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Kariéra v EU

Stálá a dočasná pracovní místa

Žena pózující před fotoaparátem ©shutterstock

Jako státní příslušník členské země EU máte nárok se ucházet o zaměstnání v orgánech EU, v nichž je zaměstnáno více než 40 000 lidí – především v Evropě, ale i na zastoupeních a delegacích ve zbytku světa.

Pokud máte o takové místo zájem, je nutné se přihlásit do otevřeného výběrového řízení. Tato řízení má na starosti Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO), který v záležitostech náboru zaměstnanců zastupuje tyto orgány a instituce:

Některé orgány a instituce mají své vlastní postupy náboru zaměstnanců:

Dočasná pracovní místa

V orgánech, institucích, agenturách a dalších subjektech EU jsou k dispozici také dočasná pracovní místa.

Informace o volných pracovních místech můžete získat také od jednotlivých agentur/orgánů EU.

Krátkodobé smlouvy

Evropská komise může rovněž zaměstnat pracovníky sekretariátů na smlouvu na dobu určitou, kterou zprostředkovávají agentury pro dočasnou práci.

Přehled pracovních míst, který uvádí tato stránka, není vyčerpávající. Úplné informace o pracovních příležitostech v orgánech EU najdete na stránkách úřadu EPSO.

Stáže

Velká skupina mladých lidí oslavuje ©shutterstock

Většina orgánů a institucí rovněž nabízí tří- až pětiměsíční stáže. Stážisty mohou být studenti, absolventi vysokých škol nebo lingvisté. Stážistům jsou svěřovány úkoly podobné těm, které vykonávají administrátoři na nižších postech. Jejich nábor si zajišťují jednotlivé orgány samy (nezabývá se jím tedy pod úřad EPSO).

Evropská komise nabízí placené pětiměsíční stáže, určené absolventům vysokoškolského studia. Další informace o stážích v Evropské komisi.