ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Aktuality

/czech-republic/file/covidpaspng_cscovid_pas.png

Digitální zelený certifikát v papírové i online podobě ©EC
©EC

K otázce tzv. covid pasů (v pojmosloví Komise „digitálních zelených certifikátů, DGC“) je třeba nejprve zdůraznit tři důležité skutečnosti:

• Politická jednání a technické přípravy jsou v plném proudu a rovněž na dobré cestě.

• Komise začala toto opatření připravovat v patřičném předstihu (první jednání se konala již v listopadu minulého roku), neboť cílem je zajistit, aby se DGC stal realitou, než začne léto.

• A velmi důležitý bod: DGC jsou zdarma (Komise za ně nebude vybírat žádný poplatek).

/czech-republic/file/economicforecastspring2021png_cseconomic_forecast_spring_2021.png

Paolo Gentiloni, evropský komisař na tiskové konferenci o ekonomické prognoze v roce 2021 © Evropská unie, 2021
© Evropská unie, 2021

Článek obsahuje stručné shrnutí - Podle hospodářské prognózy z jara 2021 by ekonomika EU měla v roce 2021 růst o 4,2 % a v roce 2022 o 4,4 %. Ekonomika eurozóny podle prognózy letos vzroste o 4,3 % a příští rok o 4,4 %. Výhled v oblasti růstu se tak ve srovnání se zimní hospodářskou prognózou, kterou Komise představila v únoru 2021, výrazně zlepšil. Míry růstu budou v rámci EU i nadále různé, ale do konce roku 2022 by se všechny členské státy měly dostat zpět na úroveň před krizí.