ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ευκαιρίες για νέους

Η στρατηγική της ΕΕ για την Νεολαία, η οποία έχει εγκριθεί από τους υπουργούς των Κρατών Μελών, θέτει ένα πλαίσιο συνεργασίας για την περίοδο 2010-2018 με δυο βασικούς στόχους:

  • Να παράσχει περισσότερες ίσες ευκαιρίες για τους νέους στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας
  • Να ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των νέων στην κοινωνία.

Μάθετε περισσότερα για τις ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες για τους νέους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη:

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Erasmus+, το πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό

Erasmus+ στην Κύπρο: Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης

Η Ευρώπη σου, Εκπαίδευση και Νεολαία