ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Σπουδές στην Ευρώπη

Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για σπουδές σε μια άλλη χώρα της ΕΕ. Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για προγράμματα σπουδών και υποτροφίες.

Ιστοσελίδα Study in Europe

Erasmus+, το πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό

Erasmus+ στην Κύπρο: Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης

Η Ευρώπη σου, Εκπαίδευση και Νεολαία

 

Πρόγραμμα Υποτροφιών της ΕΕ για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα

Σύμφωνα με τον στόχο μεγαλύτερης προσέγγισης της τουρκοκυπριακής κοινότητας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απονέμει υποτροφίες σε τουρκοκύπριους σπουδαστές, πτυχιούχους και επαγγελματίες στο βόρειο τμήμα της Κύπρου από το έτος 2006. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος επιχορηγήσεων χορηγήθηκαν συνολικά 936 υποτροφίες σε φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, καθηγητές, ερευνητές και επαγγελματίες με συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2006-2015. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποτροφίες της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα είναι διαθέσιμες στον σχετικό δικτυακό τόπο: http://www.abburs.eu/en/