ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

European Commission Representation in Cyprus

Χρηματοδότηση της έρευνας

Οι Κύπριοι ερευνητές που διαθέτουν μια βιώσιμη πρόταση μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ευρωπαϊκή επιχορήγηση έρευνας . Το εθνικό σημείο επικοινωνίας, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας , μπορεί να σας βοηθήσει σ’ αυτή τη διαδικασία. Μάθετε περισσότερα για τη Χρηματοδότηση της έρευνας από την ΕΕ.Read more

Συμβάσεις και υποβολή προσφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγοράζει ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών μέσω δημοσίων συμβάσεων, όπως: μελέτες τεχνική βοήθεια και κατάρτιση παροχή συμβουλών υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και προβολής βιβλία & εξοπλισμό πληροφορικής...Read more

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Οι κυπριακές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, αποτελούν πλέον μέρος μιας ζώνης εμπορικών συναλλαγών που περιλαμβάνει ορισμένες από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Εάν η επιχείρησή σας επιθυμεί να επεκταθεί στην Ευρώπη, μπορεί να λάβει σχετικές συμβουλές και υποστήριξη . Βλ. επίσης πηγές χρηματοδότησης. Εάν ξεκινάτε τώρα την επιχείρησή σας, ίσως να μπορείτε να λάβετε μέρος στο πρόγραμμα ανταλλαγών της ΕΕ για νέους επιχειρηματίες . Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού Δικτύου "Enterprise Europe Network" και αποτελεί μηχανισμό πληροφόρησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των κυπριακών επιχειρήσεων. Σκοπός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου είναι να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων και να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην: Εξασφάλιση της πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτή, Παροχή πληροφοριών ανάδρασης από τις ΜΜΕ για την ανάπτυξη πολιτικής και την αξιολόγηση αντίκτυπου, Παροχή υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις για διασυνοριακή συνεργασία, Διάδοση πληροφοριών και αύξηση της ευαισθητοποίησης για πολιτικές σχετικά με την καινοτομία, τη νομοθεσία και προγράμματα υποστήριξης, Προώθηση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων από ερευνητικά προγράμματα, Παροχή υπηρεσιών μεσιτείας για την μεταφορά τεχνολογίας και γνώσης, και Δημιουργία συμπράξεων μεταξύ παραγόντων καινοτομίας. Το Κέντρο παρέχει: Ενημέρωση, ανατροφοδότηση και επιχειρηματική συνεργασία Μεταφορά καινοτομίας, τεχνολογίας και γνώσης Υποστήριξη έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για τις ΜMΕ Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ .Read more

Ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει μια τεράστια αγορά 30 σχεδόν χωρών για τις επιχειρήσεις της Κύπρου . Στην ενοποιημένη αγορά της ΕΕ , η ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη είναι σήμερα σχεδόν εξίσου εύκολη, γρήγορη και φθηνή με την εμπορική δραστηριότητα στην αγορά της χώρας σας. Η ΕΕ σάς παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών που μπορούν να σας βοηθήσουν να επεκτείνετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Η Ευρώπη σου — Επιχειρήσεις» . Μπορεί επίσης να έχετε δικαίωμα σε χρηματοδότηση από την ΕΕ για την έναρξη ή την επέκταση της επιχείρησής σας: • Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων • Χρηματοδότηση από την ΕΕ • Χρηματοδότηση της έρευναςRead more

Τουρκοκυπριακή κοινότητα

Η Κύπρος προσχώρησε στην ΕΕ την 1 Μαΐου 2004 ως de facto διχοτομημένο νησί. Η ΕΕ στηρίζει πλήρως τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ηγετών της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας...Read more

Ευκαιρίες για νέους

Η στρατηγική της ΕΕ για την Νεολαία, η οποία έχει εγκριθεί από τους υπουργούς των Κρατών Μελών, θέτει ένα πλαίσιο συνεργασίας για την περίοδο 2010-2018 με δυο βασικούς στόχους: Να παράσχει περισσότερες ίσες ευκαιρίες για τους νέους στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας Να ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των νέων στην κοινωνία. Μάθετε περισσότερα για τις ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες για τους νέους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη: Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας Erasmus+, το πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό Erasmus+ στην Κύπρο: Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης Η Ευρώπη σου, Εκπαίδευση και ΝεολαίαRead more

EU Infopoint για την τουρκοκυπριακή κοινότητα

Το EU Infopoint έχει ως σκοπό να φέρει την τ/κ κοινότητα πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της παροχής πληροφοριών για τις αρχές που διέπουν τη νομική και πολιτική τάξη στην Ευρώπη, τις ευρωπαϊκές πολιτικές, και το Πρόγραμμα Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την τ/κ κοινότητα. Το EU Infopoint προσφέρει υπηρεσίες σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες της τ/κ κοινότητας ενώ επίσης προσφέρει συμβουλές και ενημέρωση σχετικά με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις δυνατότητες χρηματοδοτικής στήριξης. Στόχοι του EU Infopoint: να παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τις πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την τ/κ κοινότητα· να ενημερώνει την τ/κ κοινότητα για την εφαρμογή του Προγράμματος Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τ/κ κοινότητα καθώς και για τις ευκαιρίες χρηματοδοτικής υποστήριξης· να διοργανώνει δημόσιες συζητήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, συνέδρια και εργαστήρια με θέμα τις πολιτικές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· να καθιερώνει διαύλους επικοινωνίας με την τ/κ κοινότητα μέσω ενός ενημερωμένου ιστότοπου και ενός διαδικτυακού ενημερωτικού δελτίου για την προώθηση των δραστηριοτήτων του EU Infopoint· να προάγει τον διάλογο με την τ/κ κοινότητα με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης· να απαντά σε ερωτήματα των διαφόρων ομάδων, π.χ. νέων, φοιτητών, εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών, φορέων λήψεως αποφάσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, δικαιούχων του Προγράμματος Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τ/κ κοινότητα, ΜΜΕ, και της αγροτικής κοινότητας.< EU Infopoint Το EU Infopoint είναι ανοικτό στο κοινό από τις 10:00 έως τις 18:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και από τις 10:00 έως τις 16:00 κάθε Σάββατο. Διεύθυνση: 11A Hasene Ilgaz Street köşklüçitlik, Λευκωσία Τηλέφωνο: +90 392 22 82 577 Website: http://www.abbilgi.eu/en/ Οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στις υπηρεσίες βιβλιοθήκης ενώ επωφελούνται από τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων.Read more

Ευρωπαϊκός Ανοιχτός Χώρος

Ευρωπαϊκός Ανοιχτός Χώρος - H πύλη σου προς την Ευρώπη Τι είναι ο Ευρωπαϊκός Ανοιχτός Χώρος; Ο Ευρωπαϊκός Ανοιχτός Χώρος (ΕΑΧ) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν ξεκινήσει στα Σπίτια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πρωτεύουσες διαφόρων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου. Τι προσφέρει ο ΕΑΧ: Ο ΕΑΧ ανοίγει τις πόρτες του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολίτες και κατοίκους της Κύπρου, προσκαλώντας τους να συμμετάσχουν σε διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνονται τακτικά. Ο ΕΑΧ παρέχει επίσης ενημέρωση, εκδόσεις και άλλο υλικό, καθώς και πρόσβαση σε σχετικές με την ΕΕ πηγές πληροφόρησης σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα. Θα μπορούσε να διαθέσει τον συνεδριακό χώρο και τις εγκαταστάσεις του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ΜΚΟ και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, για να τον χρησιμοποιήσουν ως χώρο συναντήσεων. Ώρες λειτουργίας του γραφείου ενημέρωσης πολιτών: Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 16:00 Επικοινωνήστε μαζί μας: Τηλ.: +357 22 817770 E-mail: info@eps.com.cy Για να ενημερωθείτε για τις προσεχείς δραστηριότητες του ΕΑΧ: Επισκεφτείτε το διαδίκτυο: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρo Επισκεφθείτε τη σελίδα European Commission in Cyprus στο facebook Γίνετε μέλος στην ομάδα του ΕΑΧ στο facebook: EPS NicosiaRead more

Ενημερωτικές επισκέψεις

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο σε συνεργασία με τη Μονάδα Επισκέψεων της ΓΔ Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει ενημερωτικές επισκέψεις στις Βρυξέλλες τουλάχιστον 2 φορές ανά έτος. Οι επισκέψεις αυτές διοργανώνονται για τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, δημοσιογράφους, επιχειρηματικές ενώσεις, επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συνδικαλιστικές ενώσεις, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στόχος των επισκέψεων είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τον ρόλο και τρόπο λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα για την Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τα δικαιώματα των πολιτών. Οι επισκέπτες συμμετέχουν σε παρουσιάσεις για τις διάφορες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ έχουν παράλληλα την ευκαιρία να δικτυωθούν και να αναπτύξουν δεσμούς, τόσο μεταξύ τους όσο και με τους υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, για ενδεχόμενες μελλοντικές συνεργασίες. Τα έξοδα της αποστολής καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα έξοδα περιλαμβάνονται το αεροπορικό εισιτήριο, η διαμονή, η μεταφορά στις Βρυξέλλες από και προς το αεροδρόμιο και τους χώρους των συναντήσεων και ορισμένα γεύματα. Το 2017 πραγματοποιήθηκαν τέσσερεις ενημερωτικές επισκέψεις: μία επίσκεψη για νέους επιχειρηματίες, μία επίσκεψη για μέλη περιβαλλοντικών ΜΚΟ, μία επίσκεψη για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μία επίσκεψη για τους νικητές του διαγωνισμού που διοργανώθηκε με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. Οι ομάδες αποτελούνται από 25 μέχρι 30 άτομα και δέσμευση της Αντιπροσωπείας είναι να διασφαλίζει ότι δίδεται σταθερά μια δικοινοτική διάσταση στις επισκέψεις με τη συμμετοχή διαφόρων ατόμων από την ε/κ και την τ/κ κοινότητα. Για το έτος 2018, η Αντιπροσωπεία διοργάνωσε μια επίσκεψη για ε/κ και τ/κ δημοσιογράφους τον Μάιο και μια επίσκεψη για νέους που συμμετέχουν στην κοινωνία των πολιτών τον Νοέμβριο. Στο πλαίσιο της ενημερωτικών επισκέψεων από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ομάδα ηγετικών στελεχών φοιτητικών οργανώσεων όλων των Κυπριακών Πανεπιστημίων επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες (8-11 Ιανουαρίου 2019) και συναντήθηκε με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, ενόψει των Ευρωεκλογών του 2019. Δικοινοτική ενημερωτική επίσκεψη στις Βρυξέλλες για νεαρούς ε/κ και τ/κ επιχειρηματίες και ακτιβιστές, 14-17 Μαΐου 2019: Μια ομάδα νεαρών Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων πραγματοποιεί επίσκεψη στις Βρυξέλλες από τις 14 έως τις 17 Μαΐου 2019 για συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο : https://www.facebook.com/ec.cyprus/photos/a.176775589066319/216543308353...Read more

Δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ

Ως υπήκοος της Κύπρου ή οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ, είστε αυτομάτως και πολίτης της ΕΕ . Ως εκ τούτου, έχετε πολλά σημαντικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της ΕΕ , ιδίως το δικαίωμα να κυκλοφορείτε ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη με σκοπό τη διαμονή, την εργασία, τις σπουδές ή ακόμη και τη συνταξιοδότησή σας. Όταν ταξιδεύετε σε χώρα εκτός ΕΕ και η δική σας χώρα δεν διαθέτει εκεί διπλωματική αντιπροσωπεία, μπορείτε να απευθυνθείτε στην πρεσβεία ή το προξενείο οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ για να λάβετε βοήθεια και προστασία. Βοήθεια & συμβουλές για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ που κυκλοφορούν εντός της ΕυρώπηςRead more

Pages

Subscribe to RSS - European Commission Representation in Cyprus