ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

EU

Εκδόσεις

Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Υπηρεσία Εκδόσεων) είναι ο εκδοτικός οίκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδίδεται καθημερινά σε 22 γλώσσες (23 με τα...Read more

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επισήμως στο Συμβούλιο της ΕΕ την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά· η συμφωνία αυτή είναι γνωστή ως Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ή CETA.      

 

06/07/2016

Η συμφωνία αναμένεται ότι θα ωφελήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις –μεγάλες και μικρές– σ’ ολόκληρη την Ευρώπη από την πρώτη κιόλας ημέρα της εφαρμογής της. Η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει τη CETA ως «μεικτή» συμφωνία, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή της, και να μπορέσουν να αξιοποιηθούν τα αναμενόμενα οφέλη χωρίς περιττή καθυστέρηση. Αυτό δεν θίγει τη νομική άποψη που έχει διατυπώσει η Επιτροπή για την υπόθεση που εξετάζεται επί του παρόντος από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Σιγκαπούρης. Με την ενέργεια αυτή, η Επιτροπή συμβάλλει στην υπογραφή της συμφωνίας κατά την επόμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Καναδά, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο.

Ο πρόεδρος κ. Jean-Claude Juncker δήλωσε τα εξής: «Η εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά είναι η καλύτερη και πιο προοδευτική εμπορική συμφωνία, και θέλω να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό. Παρέχει νέες ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, προάγοντας παράλληλα τα υψηλά μας πρότυπα προς όφελος των πολιτών μας. Εξέτασα τα νομικά επιχειρήματα και άκουσα προσεκτικά τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, καθώς και τα εθνικά κοινοβούλια. Τώρα είναι η στιγμή της υλοποίησης. Διακυβεύεται η ίδια η αξιοπιστία της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής.»

Η Επίτροπος Εμπορίου κ. Cecilia Malmström δήλωσε τα εξής: «Η συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε με τον Καναδά αποτελεί ορόσημο στην ευρωπαϊκή πολιτική εμπορίου. Πρόκειται για την πλέον φιλόδοξη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει ποτέ η ΕΕ και θα εμβαθύνει τις μακροχρόνιες σχέσεις μας με τον Καναδά. Θα συμβάλει στη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, που τόσο πολύ χρειαζόμαστε, διατηρώντας, παράλληλα, πλήρως τα υψηλά πρότυπα της Ευρώπης σε τομείς όπως η ασφάλεια των τροφίμων, η προστασία του περιβάλλοντος και τα ατομικά δικαιώματα στον χώρο εργασίας. Σ' αυτό ακριβώς συνίσταται η εμπορική μας πολιτική. Ελπίζω πλέον ότι η συμφωνία με τον Καναδά μπορεί να υπογραφεί, να εφαρμοστεί προσωρινά και να συναφθεί με ταχείς ρυθμούς, προς όφελος των καταναλωτών, των εργαζομένων και των επιχειρηματιών — πρόκειται για μια συμφωνία την οποία έχει ανάγκη η Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφανθεί, στο εγγύς μέλλον, επί του ανοικτού ζητήματος της αρμοδιότητας γι’ αυτές τις εμπορικές συμφωνίες. Από αυστηρά νομική άποψη, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η συμφωνία εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ. Ωστόσο, η πολιτική κατάσταση στο Συμβούλιο είναι σαφής και κατανοούμε ότι είναι αναγκαίο η συμφωνία να προταθεί ως «μεικτή» συμφωνία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία υπογραφή της».

Η Επιτροπή, αφού λάβει το πράσινο φως από το Συμβούλιο και την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα μπορέσει να εφαρμόσει προσωρινά τη συμφωνία. Από την πρώτη κιόλας ημέρα, η CETA θα καταργήσει σχεδόν όλους τους δασμούς, κάτι που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να εξοικονομήσουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε πληρωμές δασμών, με αποτέλεσμα να επωφεληθούν και οι ευρωπαίοι καταναλωτές άμεσα, αφού θα μειωθούν οι τιμές και θα διευρυνθούν οι επιλογές όσον αφορά τα προϊόντα που εισάγονται από τον Καναδά.

Η CETA θα τονώσει το εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών, θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά και θα βελτιώσει την πρόσβαση που ήδη έχουν οι ευρωπαίοι πάροχοι υπηρεσιών σε τομείς όπου οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι πρωτοπόροι παγκοσμίως, όπως οι θαλάσσιες υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες, η μηχανοτεχνία, οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες και η λογιστική. Θα διευκολύνει τους παρόχους υπηρεσιών στα ταξίδια που κάνουν μεταξύ ΕΕ και Καναδά για να επικοινωνήσουν με τους πελάτες τους. Θα διευκολύνει επίσης την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων όσον αφορά τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα (όπως τους αρχιτέκτονες, τους λογιστές και τους μηχανικούς), δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους επαγγελματίες των συγκεκριμένων τομέων. Τέλος, η CETA θα δίνει το δικαίωμα στις επιχειρήσεις της ΕΕ να υποβάλλουν προσφορές για καναδικές δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης –ομοσπονδιακό, επαρχιακό και τοπικό– σε τομείς όπως τα συστήματα ΤΠ, το οδικό δίκτυο και οι σιδηροδρομικές μεταφορές.

Η CETA, πέραν της μείωσης των τελωνειακών δασμών, θα συμβάλει στη μείωση του κόστους για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρότερες. Αυτό θα επιτευχθεί χάρη στη λεγόμενη «αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών αξιολόγησης της συμμόρφωσης» για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων — από τις ηλεκτρικές συσκευές μέχρι τα παιχνίδια. Για παράδειγμα, εάν μια ευρωπαϊκή επιχείρηση επιθυμεί να εξαγάγει παιχνίδια, θα χρειάζεται απλώς να υποβάλει το προϊόν της σε δοκιμή μόνο μία φορά, στην Ευρώπη, για να αποκτήσει πιστοποιητικό που να ισχύει στον Καναδά, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και χρήμα.

Ο Καναδάς έχει επίσης αναλάβει δεσμεύσεις να ακολουθήσει την προσέγγιση της ΕΕ και να δημοσιεύει όλες τις προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων σε έναν ενιαίο δικτυακό τόπο. Κατά συνέπεια, θα είναι πολύ ευκολότερο για τις ενδιαφερόμενες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για τις προκηρύξεις αυτές.

Χάρη στη CETA, οι καναδικές και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα συναγωνίζονται πλέον με πράγματι ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

Η CETA περιλαμβάνει επίσης αυστηρούς κανόνες για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος. Και οι δύο πλευρές έχουν δεσμευθεί ότι δεν θα υπονομεύσουν ποτέ τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ για λόγους εμπορικών συμφερόντων, αλλά, αντ’ αυτού, θα συνεργαστούν για να παροτρύνουν και άλλες χώρες –κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες– να αυξήσουν τα δικά τους πρότυπα.

Περισσότερες από 140 ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις τροφίμων και ποτών (από το αυστριακό Tiroler Speck μέχρι τα τυριά Gouda και Roquefort από τις Κάτω Χώρες και τη Γαλλία αντίστοιχα) θα απολαμβάνουν υψηλό επίπεδο προστασίας στην καναδική αγορά, προστασία η οποία δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη συμφωνία. Η CETA θα εξασφαλίζει ότι μόνο γνήσια προϊόντα θα μπορούν να πωλούνται στον Καναδά υπό τις ονομασίες αυτές.

Επιπλέον, η CETA εισάγει ένα νέο Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων και ενισχυμένους κανόνες σχετικά με την προστασία των επενδύσεων. Αυτό διασφαλίζει το δικαίωμα των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ να νομοθετούν προς το συμφέρον των πολιτών τους, ενθαρρύνοντας τους ξένους επενδυτές μέσω της προστασίας των επενδύσεών τους. Επιπλέον, το νέο σύστημα καθιστά την επίλυση των επενδυτικών διαφορών δικαιότερη και πιο διαφανή. Ως εκ τούτου, χρησιμεύει ως σημαντικό βήμα προόδου στην επίτευξη του απώτερου στόχου της ΕΕ για τη σύσταση ενός συνολικού επενδυτικού δικαστηρίου.

Έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου, θα είναι δυνατόν η CETA να εφαρμόζεται προσωρινά. Η πλήρης θέση της σε ισχύ θα εξαρτάται από τη σύναψη από την ΕΕ, μέσω απόφασης του Συμβουλίου με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και από όλα τα κράτη μέλη, μέσω των σχετικών εθνικών διαδικασιών κύρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά

Συνέντευξη Τύπου της Επιτρόπου Εμπορίου, κ. Cecilia Malmström (διαθέσιμη κατά τις 16:00)

Βιντεοκλίπ: Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης της CETA; (συνεντεύξεις και παραδείγματα)

Τηλεφόρτωση βιντεοσκοπημένου υλικού: Συνεντεύξεις με την επίτροπο, την επικεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ, και μικρές και μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθώς και οπτικοακουστικού υλικού

Δικτυακός τόπος με συγκεκριμένα παραδείγματα των εμπορικών οφελών που θα έχουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/ceta

 

Χρηματοδότηση της έρευνας

Οι Κύπριοι ερευνητές που διαθέτουν μια βιώσιμη πρόταση μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ευρωπαϊκή επιχορήγηση έρευνας . Το εθνικό σημείο επικοινωνίας, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας , μπορεί να σας βοηθήσει σ’ αυτή τη διαδικασία. Μάθετε περισσότερα για τη Χρηματοδότηση της έρευνας από την ΕΕ.Read more

Συμβάσεις και υποβολή προσφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγοράζει ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών μέσω δημοσίων συμβάσεων, όπως: μελέτες τεχνική βοήθεια και κατάρτιση παροχή συμβουλών υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και προβολής βιβλία & εξοπλισμό πληροφορικής...Read more

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Οι κυπριακές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, αποτελούν πλέον μέρος μιας ζώνης εμπορικών συναλλαγών που περιλαμβάνει ορισμένες από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Εάν η επιχείρησή σας επιθυμεί να επεκταθεί στην Ευρώπη, μπορεί να λάβει σχετικές συμβουλές και υποστήριξη . Βλ. επίσης πηγές χρηματοδότησης. Εάν ξεκινάτε τώρα την επιχείρησή σας, ίσως να μπορείτε να λάβετε μέρος στο πρόγραμμα ανταλλαγών της ΕΕ για νέους επιχειρηματίες . Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού Δικτύου "Enterprise Europe Network" και αποτελεί μηχανισμό πληροφόρησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των κυπριακών επιχειρήσεων. Σκοπός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου είναι να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων και να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην: Εξασφάλιση της πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτή, Παροχή πληροφοριών ανάδρασης από τις ΜΜΕ για την ανάπτυξη πολιτικής και την αξιολόγηση αντίκτυπου, Παροχή υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις για διασυνοριακή συνεργασία, Διάδοση πληροφοριών και αύξηση της ευαισθητοποίησης για πολιτικές σχετικά με την καινοτομία, τη νομοθεσία και προγράμματα υποστήριξης, Προώθηση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων από ερευνητικά προγράμματα, Παροχή υπηρεσιών μεσιτείας για την μεταφορά τεχνολογίας και γνώσης, και Δημιουργία συμπράξεων μεταξύ παραγόντων καινοτομίας. Το Κέντρο παρέχει: Ενημέρωση, ανατροφοδότηση και επιχειρηματική συνεργασία Μεταφορά καινοτομίας, τεχνολογίας και γνώσης Υποστήριξη έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για τις ΜMΕ Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ .Read more

Ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει μια τεράστια αγορά 30 σχεδόν χωρών για τις επιχειρήσεις της Κύπρου . Στην ενοποιημένη αγορά της ΕΕ , η ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη είναι σήμερα σχεδόν εξίσου εύκολη, γρήγορη και φθηνή με την εμπορική δραστηριότητα στην αγορά της χώρας σας. Η ΕΕ σάς παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών που μπορούν να σας βοηθήσουν να επεκτείνετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Η Ευρώπη σου — Επιχειρήσεις» . Μπορεί επίσης να έχετε δικαίωμα σε χρηματοδότηση από την ΕΕ για την έναρξη ή την επέκταση της επιχείρησής σας: • Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων • Χρηματοδότηση από την ΕΕ • Χρηματοδότηση της έρευναςRead more

Τουρκοκυπριακή κοινότητα

Η Κύπρος προσχώρησε στην ΕΕ την 1 Μαΐου 2004 ως de facto διχοτομημένο νησί. Η ΕΕ στηρίζει πλήρως τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ηγετών της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας...Read more

Ευκαιρίες για νέους

Η στρατηγική της ΕΕ για την Νεολαία, η οποία έχει εγκριθεί από τους υπουργούς των Κρατών Μελών, θέτει ένα πλαίσιο συνεργασίας για την περίοδο 2010-2018 με δυο βασικούς στόχους: Να παράσχει περισσότερες ίσες ευκαιρίες για τους νέους στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας Να ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των νέων στην κοινωνία. Μάθετε περισσότερα για τις ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες για τους νέους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη: Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας Erasmus+, το πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό Erasmus+ στην Κύπρο: Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης Η Ευρώπη σου, Εκπαίδευση και ΝεολαίαRead more

EU Infopoint για την τουρκοκυπριακή κοινότητα

Το EU Infopoint έχει ως σκοπό να φέρει την τ/κ κοινότητα πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της παροχής πληροφοριών για τις αρχές που διέπουν τη νομική και πολιτική τάξη στην Ευρώπη, τις ευρωπαϊκές πολιτικές, και το Πρόγραμμα Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την τ/κ κοινότητα. Το EU Infopoint προσφέρει υπηρεσίες σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες της τ/κ κοινότητας ενώ επίσης προσφέρει συμβουλές και ενημέρωση σχετικά με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις δυνατότητες χρηματοδοτικής στήριξης. Στόχοι του EU Infopoint: να παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τις πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την τ/κ κοινότητα· να ενημερώνει την τ/κ κοινότητα για την εφαρμογή του Προγράμματος Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τ/κ κοινότητα καθώς και για τις ευκαιρίες χρηματοδοτικής υποστήριξης· να διοργανώνει δημόσιες συζητήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, συνέδρια και εργαστήρια με θέμα τις πολιτικές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· να καθιερώνει διαύλους επικοινωνίας με την τ/κ κοινότητα μέσω ενός ενημερωμένου ιστότοπου και ενός διαδικτυακού ενημερωτικού δελτίου για την προώθηση των δραστηριοτήτων του EU Infopoint· να προάγει τον διάλογο με την τ/κ κοινότητα με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης· να απαντά σε ερωτήματα των διαφόρων ομάδων, π.χ. νέων, φοιτητών, εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών, φορέων λήψεως αποφάσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, δικαιούχων του Προγράμματος Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τ/κ κοινότητα, ΜΜΕ, και της αγροτικής κοινότητας.< EU Infopoint Το EU Infopoint είναι ανοικτό στο κοινό από τις 10:00 έως τις 18:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και από τις 10:00 έως τις 16:00 κάθε Σάββατο. Διεύθυνση: 11A Hasene Ilgaz Street köşklüçitlik, Λευκωσία Τηλέφωνο: +90 392 22 82 577 Website: http://www.abbilgi.eu/en/ Οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στις υπηρεσίες βιβλιοθήκης ενώ επωφελούνται από τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων.Read more

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει την Ατζέντα για την ασφάλεια και  παρουσίασε μέτρα για να στηρίξει τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους για να προλάβουν και να αντιμετωπίσουν την βίαιη ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στην τρομοκρατία.

15/06/2016

Η αντιμετώπιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία εμπίπτει κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και των φορέων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, η ριζοσπαστικοποίηση, όπως και η τρομοκρατία, δεν γνωρίζει σύνορα. Αυτό απέδειξαν τα γεγονότα που οδήγησαν στις επιθέσεις στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αναλαμβάνει σήμερα σειρά πρωτοβουλιών για να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους σε διάφορους τομείς πολιτικής, από την προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και των κοινών αξιών έως την αντιμετώπιση της εξτρεμιστικής προπαγάνδας στο διαδίκτυο και στις φυλακές.

Ο κ. Frans Timmermans, πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής, δήλωσε: «Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις απέδειξαν πώς νέοι Ευρωπαίοι έγιναν βορά μιας ιδεολογίας θανάτου και καταστροφής, ήρθαν σε ρήξη με τις ίδιες τους τις οικογένειες και τους φίλους τους και στράφηκαν ενάντια στις κοινωνίες τους. Η κατάσταση αυτή απαιτεί αποφασιστική απάντηση από το σύνολο της κοινωνίας για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και την ενίσχυση των δεσμών που μας συνδέουν. Η ΕΕ θα πρέπει να βοηθήσει όπου μπορεί.»

Ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, επίτροπος αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης, εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει εργαλεία για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να δώσουν μια ηχηρή απάντηση στη ριζοσπαστικοποίηση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η προσέγγισή μας για την ασφάλεια να βασίζεται στην ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών . Επίσης, στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών μας είναι το φόρουμ της ΕΕ για το διαδίκτυο που δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση του τρομοκρατικού περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό και το δίκτυο ευαισθητοποίησης για τη ριζοσπαστικοποίηση που λειτουργεί με ειδικούς σε τοπικό επίπεδο. Μόνο εάν συνεργαστούν οι διάφοροι φορείς, μεταξύ των οποίων οι ειδικοί, οι αρχές επιβολής του νόμου, η κοινωνία των πολιτών και ο ιδιωτικός τομέας, θα μπορέσουμε να κάνουμε την Ένωσή μας ασφαλέστερη.»

Ο κ. Tibor Navracsics, επίτροπος αρμόδιος για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, νεολαίας και αθλητισμού, δήλωσε: «Η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση είναι σύνθετο φαινόμενο. Και γι’ αυτό ακριβώς αναπτύσσουμε μια πολύπλευρη απάντηση. Η μετάδοση των κοινών μας αξιών για δημοκρατία, ελευθερία, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και σεβασμό πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο οποιασδήποτε ενέργειάς μας. Οι αξίες αυτές, σε συνδυασμό με το κριτικό πνεύμα, θα βοηθήσουν τους νέους να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία».

Σήμερα, η Επιτροπή προσδιορίζει επτά συγκεκριμένους τομείς στους οποίους η συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να αποφέρει προστιθέμενη αξία:

  • Καταπολέμηση της τρομοκρατικής προπαγάνδας και της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο: συνεργασία με τον κλάδο ΤΠ για να σταματήσει η διάδοση παράνομου περιεχομένου που υποκινεί τη βία, υποστήριξη της ανάπτυξης θετικών αντεπιχειρημάτων από την κοινωνία των πολιτών και ανάπτυξη του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας ώστε οι νέοι να μπορούν να αξιολογούν τις πληροφορίες με κριτικό πνεύμα.
  • Αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές: ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με μηχανισμούς και προγράμματα που θα συμβάλλουν στην πρόληψη και στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές, καθώς και σχετικά με προγράμματα για την αποκατάσταση και την επανένταξη.
  • Προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και των κοινών αξιών της ΕΕ: χρησιμοποίηση κονδυλίων από το πρόγραμμα Erasmus+ για την υποστήριξη έργων με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των κοινών μας αξιών και της διαπολιτισμικής κατανόησης.
  • Προώθηση ανθεκτικών, ανοιχτών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών και προσέγγιση των νέων: Για παράδειγμα, η Επιτροπή θα αναπτύξει ένα σύνολο εργαλείων που θα βοηθήσουν όσους εργάζονται στενά με τους νέους να αντιλαμβάνονται και να αντιμετωπίζουν τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση.
  • Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας: Η ΕΕ θα συνδράμει τρίτες χώρες που αντιμετωπίζουν ανάλογες προκλήσεις στην προσπάθειά τους για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης με μέτρα που συνάδουν με την επιβολή του νόμου και τα ανθρώπινα δικαιώματα
  • Στήριξη της έρευνας, συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, παρακολούθηση και δίκτυα: παραγωγή συγκεκριμένων εργαλείων και αναλύσεων πολιτικής για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας της ριζοσπαστικοποίησης, που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από τους ειδικούς στον τομέα της ασφάλειας και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στα κράτη μέλη, αξιοποιώντας επίσης το πλαίσιο του κέντρου αριστείας του δικτύου ευαισθητοποίησης για τη ριζοσπαστικοποίηση (RAN).
  • Επικέντρωση στη διάσταση της ασφάλειας: η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης απαιτεί ακόμη μια βασική προσέγγιση ασφάλειας με μέτρα για την αντιμετώπιση των άμεσων και μακροπρόθεσμων απειλών, όπως είναι οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και η ποινικοποίηση των ταξιδιών σε τρίτες χώρες με σκοπό την τρομοκρατία, όπως έχει ήδη προτείνει η Επιτροπή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών, να αξιοποιήσουν πλήρως τα πλαίσια συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και τα εργαλεία πληροφόρησης, καθώς και να ενισχύσουν τη διασύνδεση των συστημάτων πληροφοριών.

Ιστορικό

Μέχρι σήμερα, υπολογίζεται ότι 4.000 περίπου υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ έχουν γίνει μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων σε χώρες στις οποίες υπάρχουν συγκρούσεις, όπως η Συρία και το Ιράκ. Οι περισσότεροι ύποπτοι που εμπλέκονται στις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην ΕΕ ήταν ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στις κοινωνίες μας. Η ΕΕ ενισχύει την προσέγγισή της σχετικά με την ασφάλεια για το πρόβλημα αυτό, βελτιώνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών στις βάσεις δεδομένων για την ασφάλεια, τα σύνορα και τη μετανάστευση και ενισχύοντας την Ευρωπόλ και το Ευρωπαϊκό Αντιτρομοκρατικό Κέντρο που λειτουργεί στο πλαίσιό της.

Η ΕΕ υποστηρίζει το έργο των κρατών μελών στον τομέα της καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης πάνω από μια δεκαετία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να δώσουν μια ηχηρή απάντηση στον βίαιο εξτρεμισμό, ενισχύοντας τη συνεργασία σε τομείς όπως η παιδεία και η διαμόρφωση της ανθεκτικότητάς των κοινωνιών μας. Από το 2005 οι προσπάθειες κατά της ριζοσπαστικοποίησης καθοδηγούνται από τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης. Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 28 Απριλίου 2015, καθόρισε τις κύριες δράσεις για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής απάντησης της ΕΕ στην τρομοκρατία και στις απειλές για την ασφάλεια στην ΕΕ κατά την περίοδο 2015-2020. Επίσης, η Επιτροπή αξιοποίησε το δίκτυο ευαισθητοποίησης για τη ριζοσπαστικοποίηση της ΕΕ (RAN) ξεκινώντας την 1η Οκτωβρίου 2015 το κέντρο αριστείας του δικτύου ευαισθητοποίησης για τη ριζοσπαστικοποίηση. Η Επιτροπή διοργάνωσε μια συνάντηση υψηλού επιπέδου στην οποία συμμετείχαν και οι υπουργοί Δικαιοσύνης, τον Οκτώβριο του 2015, με θέμα την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης από την ποινική δικαιοσύνη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στα οποία ζητείται η ανταλλαγή ορθών πρακτικών για την αποριζοσπαστικοποίηση στις φυλακές και προγράμματα για την αποκατάσταση, την κατάρτιση και τη χρηματοδότηση. Στις 17 Μαρτίου 2015, έπειτα από τις επιθέσεις στο Παρίσι και την Κοπεγχάγη, η Επιτροπή και οι υπουργοί Παιδείας υπέγραψαν τη «Δήλωση του Παρισιού» για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ανακοίνωση για την αποριζοσπαστικοποίηση

 MEMO/16/2179

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Pages

Subscribe to RSS - EU