ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Χρηματοδότηση της έρευνας

Οι Κύπριοι ερευνητές που διαθέτουν μια βιώσιμη πρόταση μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ευρωπαϊκή επιχορήγηση έρευνας . Το εθνικό σημείο επικοινωνίας, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας , μπορεί να σας βοηθήσει σ’ αυτή τη διαδικασία. Μάθετε περισσότερα για τη Χρηματοδότηση της έρευνας από την ΕΕ.Read more

Συμβάσεις και υποβολή προσφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγοράζει ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών μέσω δημοσίων συμβάσεων, όπως: μελέτες τεχνική βοήθεια και κατάρτιση παροχή συμβουλών υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και προβολής βιβλία & εξοπλισμό πληροφορικής...Read more

Ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει μια τεράστια αγορά 30 σχεδόν χωρών για τις επιχειρήσεις της Κύπρου . Στην ενοποιημένη αγορά της ΕΕ , η ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη είναι σήμερα σχεδόν εξίσου εύκολη, γρήγορη και φθηνή με την εμπορική δραστηριότητα στην αγορά της χώρας σας. Η ΕΕ σάς παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών που μπορούν να σας βοηθήσουν να επεκτείνετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Η Ευρώπη σου — Επιχειρήσεις» . Μπορεί επίσης να έχετε δικαίωμα σε χρηματοδότηση από την ΕΕ για την έναρξη ή την επέκταση της επιχείρησής σας: • Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων • Χρηματοδότηση από την ΕΕ • Χρηματοδότηση της έρευναςRead more

Δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ

Ως υπήκοος της Κύπρου ή οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ, είστε αυτομάτως και πολίτης της ΕΕ . Ως εκ τούτου, έχετε πολλά σημαντικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της ΕΕ , ιδίως το δικαίωμα να κυκλοφορείτε ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη με σκοπό τη διαμονή, την εργασία, τις σπουδές ή ακόμη και τη συνταξιοδότησή σας. Όταν ταξιδεύετε σε χώρα εκτός ΕΕ και η δική σας χώρα δεν διαθέτει εκεί διπλωματική αντιπροσωπεία, μπορείτε να απευθυνθείτε στην πρεσβεία ή το προξενείο οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ για να λάβετε βοήθεια και προστασία. Βοήθεια & συμβουλές για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ που κυκλοφορούν εντός της ΕυρώπηςRead more

Εργασία στα όργανα της ΕΕ

Μόνιμες και μη μόνιμες θέσεις εργασίας Ως υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να εργαστείτε στα όργανα της ΕΕ, τα οποία απασχολούν πάνω από 40.000 άτομα, κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και σε γραφεία σε όλο τον κόσμο. Για να είστε υποψήφιος για μια θέση, πρέπει κατά κανόνα να συμμετάσχετε σε έναν « ανοικτό διαγωνισμό ». Οι διαγωνισμοί αυτοί διοργανώνονται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού για λογαριασμό των παρακάτω οργάνων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Επιτροπή των Περιφερειών Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Ορισμένα όργανα έχουν δικές τους διαδικασίες προσλήψεων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων Έκτακτες θέσεις εργασίας Υπάρχουν επίσης έκτακτες θέσεις εργασίας στα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για τις κενές θέσεις απευθείας από τα όργανα/τους οργανισμούς της ΕΕ . Πρακτική άσκηση Τα περισσότερα όργανα προσφέρουν επίσης πρακτική άσκηση για πτυχιούχους . Συμβάσεις μικρής διάρκειας Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης τη δυνατότητα να απασχολεί γραμματειακό προσωπικό με συμβάσεις μικρής διάρκειας οι οποίες συνάπτονται μέσω γραφείων εύρεσης προσωρινής εργασίας . Ο κατάλογος των δυνατοτήτων απασχόλησης που εμφανίζεται στη σελίδα αυτή δεν είναι πλήρης. Για πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τη σταδιοδρομία στην ΕΕ, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της EPSO .Read more

Λίγα λόγια για την ΕΕ

Γενικές πληροφορίες Η ΕΕ είναι μια μοναδική μορφή οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας 28 ευρωπαϊκών χωρών. Ιδρύθηκε το 1958 με την ονομασία Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) από 6 χώρες: το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες. Η ΕΕ βασίζεται στην αρχή του κράτους δικαίου: κάθε της ενέργεια στηρίζεται σε Συνθήκες, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί οικειοθελώς και με δημοκρατικές διαδικασίες από όλα τα κράτη μέλη της. Το 1993 η ονομασία της άλλαξε σε Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Τομείς πολιτικής της ΕΕ Θεσμικά όργανα Η ΕΕ έχει μοναδική θεσμική δομή. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θέτουν, στο πλαίσιο τακτικών συνεδριάσεων, τις γενικές προτεραιότητες, ενώ στη λήψη των αποφάσεων συμμετέχουν διάφορα όργανα, τα κυριότερα 3 από τα οποία είναι τα εξής: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συμβούλιο της ΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Για την Γενική έκθεση για τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2018 πατήστε εδώ . Τα Κύρια Σημεία της έκθεσης θα τα βρείτε εδώ . Η ΕΕ έχει επίσης ένα διπλωματικό σκέλος: την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης . Περισσότερα για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ Χώρες Τα κράτη μέλη της ΕΕ έφθασαν τα 28 μετά την προσχώρηση της Κροατίας τον Ιούλιο του 2013. Μάθετε περισσότερα για τα σημερινά κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν σ’ αυτήν Στοιχεία και αριθμοί για την ΕΕRead more

Σημεία επικοινωνίας

Στο Σπίτι της ΕΕ, βρίσκεται ο Ευρωπαϊκός Ανοιχτός Χώρος. Το Δίκτυο Europe Direct στην Κύπρο αποτελείται από τέσσερα Κέντρα Πληροφόρησης Europe Direct και δύο Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ). Επιπλέον, υπάρχει...Read more

Υπηρεσίες

Μετακομίζω σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης. Πώς μπορώ να αποκτήσω άδεια διαμονής; Ποιοί κανόνες ισχύουν για τα τέλη περιαγωγής; Η πτήση μου ακυρώθηκε. Ποιά είναι τα δικαιώματά μου; Για να βρείτε τις απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα για τα δικαιώματα που έχετε όταν πηγαίνετε σε άλλες χώρες της ΕΕ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο «Η Ευρώπη σου» . Αν θέλετε να μιλήσετε με κάποιον για τέτοιου είδους θέματα σε οποιαδήποτε γλώσσα της ΕΕ : Πηγαίνετε στο Europe Direct ή Τηλεφωνήστε στο 00 800 6 7 8 9 10 11 . Προσωπική επαφή Εάν θέλετε να μιλήσετε με κάποιον αυτοπροσώπως, μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα από τα κέντρα πληροφόρησης "Europe Direct " της Κύπρου στην πλησιέστερη σε σας πόλη. Εκεί θα βρείτε βοήθεια και συμβουλές για θέματα σχετικά με τα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, και θα ενημερωθείτε για τοπικές ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με τα θέματα αυτά. Μπορείτε επίσης να τηλεφωνήσετε στα κέντρα αυτά ή να τους στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα.Read more
Subscribe to RSS - Γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο