ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ

Κάρτα επιβίβασης με γραμμωτό κωδικό ©shutterstock

Ως υπήκοος της Κύπρου ή οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ, είστε αυτομάτως και πολίτης της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, έχετε πολλά σημαντικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της ΕΕ, ιδίως το δικαίωμα να κυκλοφορείτε ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη με σκοπό τη διαμονή, την εργασία, τις σπουδές ή ακόμη και τη συνταξιοδότησή σας.

Όταν ταξιδεύετε σε χώρα εκτός ΕΕ και η δική σας χώρα δεν διαθέτει εκεί διπλωματική αντιπροσωπεία, μπορείτε να απευθυνθείτε στην πρεσβεία ή το προξενείο οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ για να λάβετε βοήθεια και προστασία.

Βοήθεια & συμβουλές για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ που κυκλοφορούν εντός της Ευρώπης