ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Εκδόσεις

Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Υπηρεσία Εκδόσεων) είναι ο εκδοτικός οίκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδίδεται καθημερινά σε 22 γλώσσες (23 με τα ιρλανδικά), γεγονός που αποτελεί μοναδικό φαινόμενο στον εκδοτικό κόσμο.

Η Υπηρεσία Εκδόσεων εκδίδει επίσης άλλους τίτλους, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με τις δραστηριότητες και τις πολιτικές της ΕΕ.

Το EU Bookshop είναι το ενιαίο σημείο πρόσβασης στις εκδόσεις των θεσμικών οργάνων, οργανισμών και άλλων φορέων της ΕΕ που εκδίδονται από το 1952.

Στο EU Bookshop μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν εκδόσεις σε PDF.

Μέσω της Υπηρεσίας Εκδόσεων μπορείτε να έχετε δωρεάν online πρόσβαση σε πληροφορίες όσον αφορά:

Το δίκαιο της ΕΕ (EUR-Lex),

Τις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ (TED),

Την έρευνα και την ανάπτυξη στην ΕΕ (CORDIS).

Ορισμένες από τις εκδόσεις της ΕΕ μπορείτε να τις προμηθευτείτε και απευθείας από τον Ευρωπαϊκό Ανοιχτό Χώρο στην Λευκωσία.

Βλ. πιο κάτω τους απευθείας διαδικτυακούς συνδέσμους σε ορισμένες επιλεγμένες εκδόσεις:

/cyprus/file/na0414810eljpg_elna0414810_el.jpg

 

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση -Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι μοναδική στον κόσμο. Δεν είναι ένα ομόσπονδο κράτος όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί οι χώρες που την αποτελούν εξακολουθούν να είναι ανεξάρτητα, κυρίαρχα έθνη. Επίσης, δεν είναι ούτε απλώς ένας διακυβερνητικός οργανισμός όπως τα Ηνωμένα Έθνη, γιατί οι χώρες μέλη της συνενώνουν μέρος των εθνικών κυριαρχιών τους και έτσι αποκτούν μεγαλύτερη συλλογική δύναμη και επιρροή απ' ό,τι αν ενεργούσαν μεμονωμένα. Τα κράτη μέλη ασκούν την εθνική κυριαρχία τους από κοινού, λαμβάνοντας συλλογικά αποφάσεις μέσω κοινών θεσμικών οργάνων, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τους πολίτες της ΕΕ, και το Συμβούλιο, στο οποίο εκπροσωπούνται οι εθνικές κυβερνήσεις. Οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα της ΕΕ ως σύνολο. Ποια είναι όμως η αποστολή του καθενός από αυτά τα θεσμικά όργανα; Πώς συνεργάζονται; Ποιο όργανο είναι αρμόδιο για κάθε ρόλο; Το παρόν τεύχος δίνει απαντήσεις. Επίσης, κάνει μια σύντομη επισκόπηση των υπηρεσιών και των λοιπών οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι να σας προσφέρει έναν χρήσιμο οδηγό σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς που εξηγεί τι κά- νει και γιατί η ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής και με ποια αποτελέσματα

 

/cyprus/file/na3113822eljpg_elna3113822_el.jpg


Ευρώπη - Το περιοδικό γνώσεων για νέους

«Η Ευρώπη βρίσκεται κάπου αλλού». Αυτή η προκλητική δήλωση ανοίγει το πρώτο κεφάλαιο αυτού του πρώτου περιοδικού γνώσεων για νέους που εκδίδεται για όλη την ΕΕ. Βρισκόμαστε βεβαίως στην καρδιά της Ευρώπης και το περιοδικό αποσκοπεί να εξηγήσει τι σημαίνει Ευρώπη. Ποιος κυβερνά την Ευρώπη, τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων και προς ποια κατεύθυνση εξελίσσεται η ήπειρός μας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης; Ποιο είναι το μέλλον της Ευρώπης; Οι μαθητές και οι μαθήτριες ηλικίας 13 έως 18 ετών μπορούν να διαβάσουν, να μάθουν και να συζητήσουν για όλα αυτά τα ζητήματα και για ακόμη περισσότερα. Οι εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τους συνοδευτικό βιβλίο.

 

 

Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη 2016-2017

Ευρώπη: μια ήπειρος με μακραίωνη ιστορία, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και μερικά από τα πιο εκπληκτικά τοπία του κόσμου. Ο ταξιδιώτης έχει πολλά να ανακαλύψει και να εξερευνήσει, και η ΕΕ τον διευκολύνει σημαντικά σ’ αυτό. Στο εσωτερικό της ΕΕ, μπορείτε να διασχίζετε τα περισσότερα σύνορα χωρίς να υποβάλλεστε σε ελέγχους και, χάρη στο ευρώ, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε συμφέρουσες αγορές. Έχετε εύκολη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εάν την χρειαστείτε, και μπορείτε πλέον να παίρνετε μαζί σας τη γάτα ή τον σκύλο σας όταν ταξιδεύετε. Αν οδηγείτε, η άδεια οδήγησης και το ασφαλιστήριό σας ισχύουν σε όλη την ΕΕ. Επίσης, η χρήση του κινητού σας τηλεφώνου στο εξωτερικό γίνεται ολοένα φθηνότερη. Στον παρόντα οδηγό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες, χρήσιμες συμβουλές και έναν χάρτη της Ευρώπης
 

 

Ορίζοντας 2020 - Κοινωνική πρόκληση 5 «Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες»: Συστάσεις συμβουλευτικής ομάδας για την περίοδο προγραμματισμού 2018-2020

Η κοινωνική πρόκληση 5 του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ορίζοντας 2020 επιδιώκει να επιτύχει «μια οικονομία και κοινωνία αποδοτικές ως προς τη χρήση των πόρων και των υδάτων και ανθεκτικές στις κλιματικές αλλαγές, την προστασία και βιώσιμη διατήρηση των φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων καθώς και τον βιώσιμο εφοδιασμό και χρήση των πρώτων υλών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού εντός των βιώσιμων ορίων των φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων του πλανήτη». Σύμφωνα με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», οι συστάσεις και δράσεις στο πλαίσιο της πρόκλησης αυτής θα συμβάλουν στη χάραξη μιας σαφούς πορείας προς συγκεκριμένες δράσεις,  κοινωνικές αλλαγές και προώθηση της καινοτομίας για την ευρύτερη ανάπτυξη γνώσεων και την αλυσίδα καινοτομίας.