ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ενημερωτικές επισκέψεις

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο σε συνεργασία με τη Μονάδα Επισκέψεων της ΓΔ Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει ενημερωτικές επισκέψεις στις Βρυξέλλες τουλάχιστον 2 φορές ανά έτος. Οι επισκέψεις αυτές διοργανώνονται για τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, δημοσιογράφους, επιχειρηματικές ενώσεις, επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συνδικαλιστικές ενώσεις, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Στόχος των επισκέψεων είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τον ρόλο και τρόπο λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα για την Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τα δικαιώματα των πολιτών. Οι επισκέπτες συμμετέχουν σε παρουσιάσεις για τις διάφορες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ έχουν παράλληλα την ευκαιρία να δικτυωθούν και να αναπτύξουν δεσμούς, τόσο μεταξύ τους όσο και με τους υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, για ενδεχόμενες μελλοντικές συνεργασίες.

Τα έξοδα της αποστολής καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα έξοδα περιλαμβάνονται το αεροπορικό εισιτήριο, η διαμονή, η μεταφορά στις Βρυξέλλες από και προς το αεροδρόμιο και τους χώρους των συναντήσεων και ορισμένα γεύματα.

Το 2017 πραγματοποιήθηκαν τέσσερεις ενημερωτικές επισκέψεις: μία επίσκεψη για νέους επιχειρηματίες, μία επίσκεψη για μέλη περιβαλλοντικών ΜΚΟ, μία επίσκεψη για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μία επίσκεψη για τους νικητές του διαγωνισμού που διοργανώθηκε με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών.

Οι ομάδες αποτελούνται από 25 μέχρι 30 άτομα και δέσμευση της Αντιπροσωπείας είναι να διασφαλίζει ότι δίδεται σταθερά μια δικοινοτική διάσταση στις επισκέψεις με τη συμμετοχή διαφόρων ατόμων από την ε/κ και την τ/κ κοινότητα. 
Για προηγούμενες ενημερωτικές επισκέψεις επισκεφθείτε τους ακόλουθους συνδέσμους:

www.facebook.com/ec.cyprus/photos/a.176775589066319/1900836016660259/?ty...

www.facebook.com/ec.cyprus/posts/1671123316298198

www.facebook.com/ec.cyprus/posts/1175436579200210

www.facebook.com/ec.cyprus/posts/1127776263966242

www.facebook.com/ec.cyprus/posts/969842506426286

www.facebook.com/ec.cyprus/posts/970391193038084

www.facebook.com/ec.cyprus/posts/969772896433247

www.facebook.com/ec.cyprus/posts/930153597061844

www.facebook.com/ec.cyprus/posts/930510267026177

Για το 2018, η Αντιπροσωπεία διοργάνωσε ενημερωτική επίσκεψη για δημοσιογράφους.  Προγραμματίζεται επίσκεψη για νέους που συμμετέχουν στα κοινά για το φθινόπωρο.