ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

EU Infopoint για την τουρκοκυπριακή κοινότητα

Το EU Infopoint έχει ως σκοπό να φέρει την τ/κ κοινότητα πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της παροχής πληροφοριών για τις αρχές που διέπουν τη νομική και πολιτική τάξη στην Ευρώπη, τις ευρωπαϊκές πολιτικές, και το Πρόγραμμα Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την τ/κ κοινότητα.

Το EU Infopoint προσφέρει υπηρεσίες σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες της τ/κ κοινότητας ενώ επίσης προσφέρει συμβουλές και ενημέρωση σχετικά με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις δυνατότητες χρηματοδοτικής στήριξης.

 

Στόχοι του EU Infopoint:

  • να παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τις πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την τ/κ κοινότητα·
  • να ενημερώνει την τ/κ κοινότητα για την εφαρμογή του Προγράμματος Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τ/κ κοινότητα καθώς και για τις ευκαιρίες χρηματοδοτικής υποστήριξης·
  • να διοργανώνει δημόσιες συζητήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, συνέδρια και εργαστήρια με θέμα τις πολιτικές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
  • να καθιερώνει διαύλους επικοινωνίας με την τ/κ κοινότητα μέσω ενός ενημερωμένου ιστότοπου και ενός διαδικτυακού ενημερωτικού δελτίου για την προώθηση των δραστηριοτήτων του EU Infopoint·
  • να προάγει τον διάλογο με την τ/κ κοινότητα με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης·
  • να απαντά σε ερωτήματα των διαφόρων ομάδων, π.χ. νέων, φοιτητών, εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών, φορέων λήψεως αποφάσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, δικαιούχων του Προγράμματος Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τ/κ κοινότητα, ΜΜΕ, και της αγροτικής κοινότητας.<
     

EU Infopoint 

Το EU Infopoint είναι ανοικτό στο κοινό από τις 10:00 έως τις 18:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και από τις 10:00 έως τις 16:00 κάθε Σάββατο.

Διεύθυνση: 11A Hasene Ilgaz Street köşklüçitlik, Λευκωσία
Τηλέφωνο: +90 392 22 82 577
Website: http://www.abbilgi.eu/en/

Οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στις υπηρεσίες βιβλιοθήκης ενώ επωφελούνται από τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων.