ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ηλικιωμένοι πολίτες

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο υλοποιεί Δράση για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Ηλικιωμένων Πολιτών (Η.Π.) σχετικά με Ευρωπαϊκά Θέματα. 

Η Δράση αποτελεί μια ευκαιρία για την ενίσχυση μιας ευρύτερης προσπάθειας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ηλικιωμένων πολιτών (60-65+, 80-85+), όσον αφορά τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να γίνουν ευρύτερα αντιληπτά τα οφέλη  που προκύπτουν από τη νομοθεσία της Ένωσης και την εφαρμογή των ποικίλων πολιτικών της.

Η Δράση σχεδιάστηκε ώστε να περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων που θα επιτρέψουν στους ηλικιωμένους πολίτες να πληροφορηθούν για τον ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο και τα οφέλη που απολαμβάνουν οι Κύπριοι πολίτες, ως αποτέλεσμα των επιμέρους ενεργειών της.

Ο κύριο στόχος της Δράσης επικεντρώνεται αρχικά στην ενεργοποίηση των ηλικιωμένων πολιτών και ακολούθως στη συμβολή τους σχετικά με την κατανόηση και την προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιδέας. Σε δεύτερο επίπεδο, στόχους αποτελούν μεταξύ άλλων η αντικειμενική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Ηλικιωμένων πολιτών μέσω εξειδικευμένων ενεργειών, η προώθηση των πολιτικών της Ε.Ε. σε εθνικό επίπεδο και η δικτύωση και προώθηση συνεργιών ανάμεσα στους φορείς που ασχολούνται με την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τους ηλικιωμένους.

Μέσα από τη Δράση αυτή, η Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Κύπρο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής (stakeholders), καθώς και άλλων φορέων στην Κύπρο που ασχολούνται με Ηλικιωμένους Πολίτες. Επιπρόσθετα, αναμένεται να επιτευχθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και πολιτικών, καθώς και ορθών πρακτικών, οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα και τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς. 

Στο πλαίσιο της Δράσης έχει πραγματοποιηθεί εντός του 2018, σειρά ενεργειών όπως η εκπόνηση και διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου, συναντήσεις ενημέρωσης φορέων που ασχολούνται με τα θέματα Ηλικιωμένων Πολιτών, δημοσίευση άρθρων στον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο, προβολή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού μηνύματος, κ.λπ.

Παράλληλα, σχεδιάστηκε σειρά από επισκέψεις σε διάφορες Επαρχίες της Κύπρου, κατά τις οποίες γίνεται αναφορά σε όλα τα έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντός του 2018 ολοκληρώθηκε πρόγραμμα τεσσάρων (4) επισκέψεων στο οποίο συμμετείχαν πάνω από διακόσιοι (200) ηλικιωμένοι πολίτες, οι οποίοι ενημερώθηκαν επί τόπου, τόσο για τη γενικότερη στήριξη που λαμβάνει η Κύπρος από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και για συγκεκριμένα έργα που υλοποιήθηκαν με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση. Συγκεκριμένα έχουν πραγματοποιηθεί επισκέψεις σε διάφορα σημεία της Θεματικής διαδρομής της ορεινής Λάρνακας-Λευκωσίας του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, στην Καλαβασό - όπου έγινε ενημέρωση για τα έργα ανάπλασης της κοινότητας-, στη Λεμεσό και στο Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο της πόλης, καθώς και στον Καλοπαναγιώτη - όπου έγινε ενημέρωση για τα έργα ανάπλασης του χωριού. Τις περιηγήσεις πλαισιώνουν στελέχη από την Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Κύπρο και από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.

Απώτερος σκοπός των επισκέψεων στις οποίες μετέχουν στελέχη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, εκτός από την ενημέρωση και την παροχή πληροφοριών για τη συμβολή και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, είναι η διεπαφή όλων των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να προταθούν λύσεις και τρόποι αντιμετώπισής των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι πολίτες.

Εκτός από τη συζήτηση και τον ανοιχτό διάλογο με εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, προγραμματίζεται η διεξαγωγή ενός διαγενεακού διαλόγου με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των δυο γενεών με έμφαση σε θέματα που αφορούν το μέλλον των νέων στην Ε.Ε..

Για το επόμενο διάστημα και μέχρι την ολοκλήρωση της Δράσης, θα εντατικοποιηθούν οι ενέργειες προβολής και δημοσιότητας, καθώς και οι περιηγήσεις σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, ενώ προγραμματίζεται η διοργάνωση ημερίδας στο Προεδρικό Μέγαρο, ενόψει και των επικείμενων Ευρωεκλογών.

Καταληκτικά, η συγκεκριμένη Δράση, μέσω των συναντήσεων, των επισκέψεων και των διαφόρων ενεργειών πληροφόρησης και ενημέρωσης, αναμένεται πως θα ενισχύσει σημαντικά την προσπάθεια διάδοσης και εμπέδωσης των Ευρωπαϊκών αρχών και αξιών, καθώς και το ευρύτερο φάσμα των πολιτικών της Ένωσης, θα αναδείξει περαιτέρω τον ρόλο της Ε.Ε σε εθνικό επίπεδο και θα παράσχει υπεύθυνη ενημέρωση για όλες τις δράσεις της.

Πρόγραμμα περιηγήσεων σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

 

ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ

 

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Επίσκεψη σε σημεία της Θεματικής Διαδρομής: Ορεινή Λάρνακας-Λευκωσίας του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.

Διαδρομή: Λευκωσία - Φαρμακάς

 

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

Επίσκεψη στην Καλαβασό και ενημέρωση για τα έργα ανάπλασης της κοινότητας.

Διαδρομή: Λευκωσία- Καλαβασός

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

 

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

Επίσκεψη στη Λεμεσό και ενημέρωση

για το Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο της πόλης.

Διαδρομή: Λευκωσία - Λεμεσός

 

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018

Επίσκεψη στον Καλοπαναγιώτη και ενημέρωση για τα έργα ανάπλασης του χωριού.

Διαδρομή: Λεμεσός - Καλοπαναγιώτης

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

 

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Επίσκεψη στον Δήμο Αγίας Νάπας και ενημέρωση για το έργο «Αγία Νάπα – Ρέθυμνο Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις».

Διαδρομή: Λευκωσία – Λάρνακα- Αγία Νάπα

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

 

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

Επίσκεψη στην Πάφο και ενημέρωση για τα έργα ανάπλασης της πόλης.

Διαδρομή: Λεμεσός - Πάφος

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

 

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019

Επίσκεψη στο Ζύγι και ενημέρωση για το Αλιευτικό Καταφύγιο και τη Δημιουργία Γραμμικού Πάρκου, ακολούθως επίσκεψη στα Λεύκαρα και ενημέρωση για τα έργα ανάπλασης.

Διαδρομή: Λευκωσία - Ζύγι - Λεύκαρα

 

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019

Επίσκεψη στην Παναγία Κοφίνου και ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευμάθιος Φιλοκάλης: Ανάδειξη επιλεγμένων μεταβυζαντινών μνημείων Κρήτης-Κύπρου με καινοτόμες μεθόδους».

Διαδρομή: Πάφος - Κοφίνου

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

 

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019

Επίσκεψη στο Κέντρο Επισκεπτών του Γεωπάρκου Τροόδους και ενημέρωση για το έργο ΓΕΩΤΟΠΙΑ, «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Διαδρομή: Αθηαίνου – Τρόοδος

 

MAΪOΣ

 

Πέμπτη, 2 Μαϊου 2019

Τελική εκδήλωση της δράσης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Ηλικιωμένων Πολιτών σχετικά με Ευρωπαϊκά Θέματα 

Στο Προεδρικό Μέγαρο θα πραγματοποιηθεί η τελική εκδήλωση της δράσης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Ηλικιωμένων Πολιτών σχετικά με Ευρωπαϊκά Θέματα. 

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο Ιερόθεος Παπαδόπουλος.