KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ

Haberler

Pages

Avrupa Komisyonu bugün, 2020-2025 dönemi ile ilgili yeni bir AB Güvenlik Birliği Stratejisi belirliyor. Strateji, AB'nin Üye Devletlere Avrupa'da yaşayan herkesin güvenliğini geliştirebileceği öncelikli alanlar üzerine odaklanıyor. Bunun yanında, fiziksel ve dijital ortamda terörizm ve organize suçla mücadeleden hibrit tehditleri önleyip tespit etmeye, kritik altyapımızın esnekliğini artırmaya, siber güvenliği, araştırma ve yeniliği teşvik etmeye kadar, strateji güvenliği sağlamak için önümüzdeki 5 yıl içinde geliştirilecek araçları ve önlemleri ortaya koyuyor.

Avrupa Komisyonu bugün, Komisyonun genel koronavirüse karşı müdahale stratejisinin bir parçası olarak bir Sermaye Piyasaları Kurtarma Paketi’ni kabul etti. Komisyon, 28 Nisan'da, AB genelinde hane halklarına ve işletmelere banka kredilerini kolaylaştırmak için bir Bankacılık Paketi önermişti. Bugünkü tedbirler, sermaye piyasalarının Avrupa'daki işletmelerin krizden kurtulmasını desteklemelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Paket, ekonomiye daha fazla yatırım yapılmasını teşvik edecek, şirketlerin hızla yeniden sermayeleşmesine olanak tanıyacak ve bankaların toparlanmayı finanse etme kapasitesini artıracak sermaye piyasası kurallarında hedefli değişiklikler öneriyor.

Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi Almanya Dönem Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklaması

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumundaki sivil toplum örgütlerini (STÖ'leri) destelemek amacıyla 2 Milyon Euro bütçeli bir teklif çağrısı açmıştır. 

Avrupa Komisyonu bugün AB vergi politikasının Avrupa'nın ekonomik iyileşmesini ve uzun vadeli büyümesini desteklemek için iddialı  yeni Vergi Paketi’ni kabul etti. Paket, adalet ve anlaşılabilirlik ikiz sütunları üzerine kuruldu. AB'nin kısa vadede ekonomik toparlanması ve uzun vadede refahı için önemli bir rol oynayacak kamu gelirlerini korumanın bir yolu olarak, adil vergilendirme Avrupa Komisyonu için en büyük öncelik olmaya devam ediyor.

Komisyon bugün, COVID-19 salgınlarına karşı AB'nin sağlıkla ilgili hazırlığını güçlendirmek için acil kısa vadeli tedbirler  sundu. Komisyon en başından beri sınır ötesi sağlık eylemleri ve önlemleriyle ilgili bilgi ve tavsiye paylaşımını koordine etti. Virüsün yayılmasının kontrol altına alınabilmesi ve yeni, genel kısıtlama tedbirlerinin alınmasının önlenebilmesi için Komisyon ve Üye Devletlerin konuyla ilgili sürekli dikkatli ve hazırlıklı olması ve hızlı müdahale etme kabiliyetine sahip olması gerekiyor.

Avrupa Komisyonu bugün Üye Devletlerin AB'nin vergi alanında işbirliği yapmayan ülkeler listesinde yer alan ülkelerle bağlantıları olan şirketlere finansal destek vermemelerini tavsiye etti. Kısıtlamalar, diğerlerinin yanı sıra mali sahtekarlık, yolsuzluk, vergi kaçakçılığı ve sosyal güvenlik yükümlülükleri de dahil olmak üzere ciddi mali suçlardan hüküm giymiş şirketler için de geçerli olmaları gerekiyor. Bugünkü tavsiyenin amacı, Üye Devletlere, kamu fonlarının kötüye kullanılmasını önleyen mali desteğe nasıl koşullar getirileceği ve AB yasalarına uygun olarak AB genelinde vergi istismarına karşı önlemlerin nasıl güçlendirileceği konusunda rehberlik sağlıyor. Üye Devletler, mali destek üzerindeki kısıtlamaları koordine ederek, Tek Pazar içindeki uyumsuzlukları ve çarpıklıkları da önleyecek.

Avrupa Komisyonu, koronavirüs pandemisinin etkisini daha da azaltmaya yardımcı olmak için finans sektörü ile tüketici ve iş organizasyonları tarafından kabul edilen “en iyi uygulamalar” listesini memnuniyetle karşıladı. Liste farklı piyasa katılımcılarının kriz boyunca vatandaşları ve işletmeleri nasıl destekleyebileceğini somut bir şekilde ortaya koyuyor.

Avrupa Komisyonu bugün, tüm AB Üye Devletlerindeki adalet sistemlerinin etkinliği, kalitesi ve bağımsızlığı ile ilgili karşılaştırmalı genel bir bakış olan 2020 AB Adalet Skor Tabelasını yayınladı. Bu yılki Skor Tabelasında, çok sayıda Üye Devlette adalet sisteminin verimliliğinde iyileşme devam ettiği gözlemleniyor. Aynı zamanda, bugün yayınlanan Eurobarometre kamuoyu araştırması sonuçlarına göre, bazı Üye Devletlerde vatandaşlar arasında yargının bağımsızlığı algısı azalıyor.

Hareketlilik Paketi I'deki sosyal gelişmeler önem taşıyor ve bu amaçla Parlamento’nun oylamasını memnuniyetle karşılıyorum.

Pages