KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ

Haberler

Pages

Komisyon bugün, gönüllü geri dönüş ve entegrasyonla ilgili ilk AB Stratejisini kabul ediyor. Strateji, Yeni Göç ve İltica Paktı kapsamında temel bir hedef olan geri dönüşler için ortak bir AB sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak gönüllü geri dönüşü ve entegrasyonu teşvik ediyor. Strateji ayrıca, Avrupa'dan ve transit ülkelerden gönüllü geri dönüşler için yasal ve operasyonel çerçeveyi güçlendirmek, geri dönüş ve entegrasyon programlarının kalitesini iyileştirmek, kalkınma girişimleriyle daha iyi bağlantılar kurmak ve ortak ülkelerle işbirliğini güçlendirmek için pratik önlemler ortaya koyuyor.

Komisyon, Komisyon'un yeni bir Kamu Sektörü Kredi Tesisi (KSKT) önerisi üzerine Avrupa Parlamentosu ve Konsey arasında bugün yapılan siyasi anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor. Bununla birlikte, Adil Geçiş Mekanizmasının (AGM) tüm teklifleri kabul edilmiş sayılıyor ve Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından nihai onay bekleniyor.

Şubat-Mart 2021'de gerçekleştirilen Standart Eurobarometer kamuoyu araştırmasına göre, koronavirüs salgını Avrupa'nın günlük yaşamını bir yıldan uzun süredir etkiliyor olsa da, AB'ye yönelik pozitif algının devam ettiğine işaret ediyor.

Avrupa Komisyonu bugün, "Devlet Memurları Değişim Programı (DMDP)" ve "Yeşil Bahçe Çatıları" başlıklı iki Avrupa Vatandaş Girişimi'ni (AVG) kaydetmeye karar verdi.

Komisyon, Avrupa İklim Yasası konusunda eş-yasa koyucular arasında bugün yapılan geçici anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor. Avrupa Yeşil Anlaşmasının temel unsurlarından biri olan Avrupa İklim Yasası, AB'nin 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşma taahhüdünü ve 1990 seviyelerine kıyasla 2030 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını en az %55 azaltma ara hedefine vurgu yapıyor. Avrupa İklim Yasası ile ilgili bu anlaşma, Temmuz 2019'da Başkan'ın Siyasi Yönlendirici İlkelerinde açıklanan taahhütlerden birini yerine getiren von der Leyen Komisyonu için önemli bir kilometre taşıdır.

Komisyon bugün, Avrupa'yı güvenilir Yapay Zeka (AI) için küresel bir merkez haline getirmeyi amaçlayan yeni kurallar ve eylemler öneriyor. AI ile ilgili ilk yasal çerçevenin ve Üye Devletlerle yeni bir Koordineli Planın birleşimi, AB genelinde AI alımını, yatırımını ve yeniliği güçlendirirken, insanların ve işletmelerin güvenliğini ve temel haklarını garanti edecek. Yeni Makine kuralları, kullanıcıların yeni, çok yönlü nesil ürünlere olan güvenini artırmak için güvenlik kurallarını uyarlayarak bu yaklaşımı tamamlayacak.

Pages