ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ειδήσεις

Pages

19/01/2018

Η τρίτη αξιολόγηση του κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, που διενεργήθηκε από ΜΚΟ και δημόσιους φορείς και η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, δείχνει ότι οι επιχειρήσεις ΤΠ αφαίρεσαν κατά μέσο όρο το 70 % της παράνομης ρητορικής μίσους που τους κοινοποιήθηκε.

18/01/2018

Το πρόγραμμα της εξάμηνης βουλγαρικής προεδρίας  του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσίασε σήμερα (Πέμπτη) στο Σπίτι της Ευρώπης στη Λευκωσία ο Hristo Georgiev, η Α.Ε. ο Πρέσβης της Βουλγαρίας στην Κύπρο.

18/01/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο που σημειώθηκε στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην ΕΕ στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο για τη μείωση των κινδύνων που εξακολουθούν να απειλούν τμήματα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα.

18/01/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέους κανόνες για να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό των συντελεστών ΦΠΑ και να δημιουργηθεί ένα καλύτερο φορολογικό περιβάλλον που θα στηρίξει την ανάπτυξη των ΜΜΕ.

17/01/2018

Σε συνέχεια της συνόδου του Γκέτεμποργκ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα νέες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των βασικών ικανοτήτων και των ψηφιακών δεξιοτήτων των ευρωπαίων πολιτών, για την προώθηση των κοινών αξιών και της ευαισθητοποίησης των μαθητών σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

16/01/2018

Η πρώτη πανευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά υλικά, που εγκρίθηκε σήμερα, αποτελεί μέρος της μετάβασης προς μια πιο κυκλική οικονομία.

11/01/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να επενδύσει από κοινού με τα κράτη μέλη στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής υποδομής υπερυπολογιστών παγκόσμιας κλάσης.

11/01/2018

Η πολυσυμμετοχική πλατφόρμα υψηλού επιπέδου της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στην ΕΕ πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου.

20/12/2017

Ο κ. Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης θα αναλάβει καθήκοντα στην Ελλάδα την 1η Φεβρουαρίου 2018, η κ. Dana Kovarikova θα αναλάβει καθήκοντα στην Τσεχική Δημοκρατία την 1η Φεβρουαρίου 2018 και ο κ. Ιερόθεος Παπαδόπουλος θα πράξει το ίδιο στην Κύπρο την 1η Απριλίου 2018.

20/12/2017

Σύμφωνα με το νέο Ευρωβαρόμετρο, που δημοσιεύτηκε σήμερα, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η κατάσταση της οικονομίας είναι καλή. Η υποστήριξη στο ενιαίο νόμισμα βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο από το 2004 στη ζώνη του ευρώ και η αισιοδοξία για το μέλλον της ΕΕ υπερκεράζει την απαισιοδοξία.

Pages