ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ειδήσεις

Pages

19/04/2018

Σήμερα η Επιτροπή δημοσιεύει μια σειρά βέλτιστων πρακτικών για να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών να δημιουργήσουν έναν πιο ανοιχτό, ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό τομέα λιανικού εμπορίου.

18/04/2018

Η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα στο Συμβούλιο τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Ιαπωνία και την εμπορική και την επενδυτική συμφωνία με τη Σινγκαπούρη. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για την υπογραφή και τη σύναψη των εν λόγω συμφωνιών.

17/04/2018

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για να περιορίσει ακόμη περισσότερο τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνται τρομοκράτες και εγκληματίες — στερώντας τους τα μέσα που χρειάζονται για τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την εκτέλεση αξιόποινων πράξεων.

17/04/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την ετήσια δέσμη μέτρων της για τη διεύρυνση, η οποία περιλαμβάνει επτά επιμέρους εκθέσεις ανά χώρα, και —με βάση την πρόοδο που έχει σημειωθεί— συνέστησε την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

14/04/2018

Χθες το βράδυ, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με μια συντονισμένη στρατιωτική δράση στην αποτρόπαιη επίθεση με χημικά όπλα που πραγματοποίησε το συριακό καθεστώς εναντίον αμάχων στην Ντούμα στις 7 Απριλίου.

12/04/2018

Ο επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χρήστος Στυλιανίδης ταξιδεύει στη σήμερα στη Σόφια για να συναντήσει τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας κ. Boyko Borissov.  Κατά τη συνάντηση ο επίτροπος Στυλιανίδης θα παρουσιάσει και θα συζητήσει το rescEU — το φιλόδοξο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής ικανότητας αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

12/04/2018

Η Επιτροπή στοχεύει στις πλέον επιβλαβείς αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ώστε να προσφέρει στους γεωργούς και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μεγαλύτερη ασφάλεια και μικρότερη ανάγκη να διαχειρίζονται κινδύνους επί των οποίων έχουν ελάχιστο ή μηδενικό έλεγχο.

11/04/2018

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια νέα συμφωνία για τους καταναλωτές ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές επωφελούνται πλήρως από τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της Ένωσης.

11/04/2018

Η Επιτροπή ανταποκρίνεται σήμερα στις ανησυχίες που εξέφρασαν οι πολίτες σε μια επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, με μια πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας των επιστημονικών μελετών στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων.

Pages