KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ
Haberler
18/02/2019

Standard Eurobarometer 90 Araştırması 08-20 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ile 5 aday ülke ve Kıbrıs Türk Toplumunu kapsamaktadır. Araştırma 15 yaş ve üzeri 500 kişilik bir örneklem grubuyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yüklenici Kantar Public şirketi adına, Kıbrıs Türk Toplumu için saha çalışması Lipa Consultancy tarafından yürütülmüştür.

 

25/01/2019

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı çerçevesinde ekonomik kalkınma, altyapı, çevre ve Kıbrıs Türk toplumunu AB’ye yakınlaştırma konularına yönelik verilen destek devam etmektedir. Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna sağladığı destek kapsamında, sivil toplum örgütleri, girişimciler, KOBİ’ler, kırsal bölgelerdeki çiftçiler, okullar, yaşam boyu öğrenim kurumları ile yerel topluluklara destek sağlamaktadır.