ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ειδήσεις
19/06/2018

Σήμερα η Επιτροπή ανανεώνει την πρωτοβουλία «Κλίμακα αριστείας» της Επιτροπής, έτσι ώστε να εξακολουθήσει να παράσχει προσαρμοσμένη εμπειρογνωμοσύνη στις περιφέρειες που υστερούν στον τομέα της καινοτομίας.

19/06/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ, τα μέτρα της Κύπρου για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) βάσει εθνικής νομοθεσίας. Τα μέτρα αυτά αφορούν την πώληση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεων της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα. Οι μη κυβερνητικές καταθέσεις θα εξακολουθήσουν να προστατεύονται πλήρως ανά πάσα στιγμή.

Με τη συναλλαγή αυτή θα απαλειφθούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους περίπου 6 δισ. EUR από τον κυπριακό τραπεζικό τομέα και, κατά συνέπεια, θα βοηθηθεί η ανάκαμψή του. Η συναλλαγή υπόκειται σε τυπικές κανονιστικές επανεξετάσεις.

Εκδηλώσεις

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων,

Διοργανώνουν συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Ένταξη των μεταναστών: Πώς μπορούν τα Κράτη Μέλη να αξιοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο τα ταμεία της ΕΕ;»

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η δέσμη εργαλείων που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να συμβάλει στη χάραξη τοπικών στρατηγικών για την ένταξη των μεταναστών, οι...

Ημερομηνία:
  • 20/06/2018
Τόπος:
Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο σας ενημερώνει ότι ο Ανοιχτός Διάλογος Πολιτών με τον Ευρωπαίο Επίτροπο κ. Αβραμόπουλο, που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 21 Ιουνίου, δυστυχώς ακυρώνεται.

Ημερομηνία:
  • 21/06/2018
Τόπος:
Συνεδριακό κέντρο Φιλοξενία, αίθουσα Ελιά