ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ειδήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια πρόσκληση υποβολής προσφορών με ανοικτή διαδικασία για μια έρευνα αγοράς σχετικά με τη διανομή της ξενοδοχειακής διαμονής στην ΕΕ. Η έρευνα θα διεξαχθεί το 2021 και θα επικεντρωθεί στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Κύπρο, την Πολωνία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Τα εν λόγω κράτη μέλη επιλέχθηκαν, ώστε να παράσχουν ένα δείγμα που θα είναι αντιπροσωπευτικό ως προς τη γεωγραφική τοποθεσία, το μέγεθος του πληθυσμού, τον βαθμό συγκέντρωσης του ξενοδοχειακού τομέα και τις νομοθετικές παρεμβάσεις ή τις παρεμβάσεις στην αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

Οι κοινωνικές βελτιώσεις της πρώτης δέσμης μέτρων κινητικότητας είναι σημαντικές και γι’ αυτό χαιρετίζω την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου.

Εκδηλώσεις

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τον 11ο διαγωνισμό για το βραβείο πόλης φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία έχουν ήδη αρχίσει να υποβάλλονται. Οι πόλεις της ΕΕ έχουν προθεσμία μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου για να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους.

 

Ημερομηνία: 
09/06/2020 - 09/09/2020