ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2018

Την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018, από τις 9:00 έως τις 12.30 η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο σε συνεργασία με τo Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διοργανώνουν στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία εκδήλωση για την παρουσίαση της Έκθεσης Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης 2018 για την Κύπρο. 

Ημερομηνία: 
06/11/2018 - 09:00 - 12:30

Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνουν ο κ. Ιερόθεος Παπαδόπουλος, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και ο Δρ Κώστας Χαμπιαούρης, Υπουργός Παιδείας και  Πολιτισμού.

Θα μιλήσουν ανώτερα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακαδημαϊκοί και ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κατάρτισης ΑΝΑΔ Κύπρου και η Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Την εκδήλωση θα συντονίσει η Δρ Νίκη Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Η Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης δημοσιεύεται σε ετήσια βάση και αποτυπώνει την εξέλιξη των ευρωπαϊκών συστημάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης βασιζόμενη σε μεγάλο εύρος ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Παρακολουθεί την πρόοδο για την επίτευξη δύο στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των δεικτών αναφοράς του Στρατηγικού Πλαισίου «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» (ΕΤ2020). Η Έκθεση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των τομέων της εκπαίδευσης από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι την επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση των ενηλίκων.

Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης του 2018 δείχνει για ακόμη μια φορά ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν σημειώσει πρόοδο προς την κατεύθυνση των πρωταρχικών τους στόχων. Εντούτοις, οι διαφορές μεταξύ και εντός των χωρών παραμένουν, δείχνοντας ότι χρειάζονται περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς κάποιο δίπλωμα μειώθηκε στο 10,6% το 2017, πολύ κοντά στο στόχο του κάτω του 10% έως το 2020. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι από ένας στους δέκα μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες περαιτέρω εκπαίδευσης ή και εύρεσης εργασίας. Το ποσοστό των ατόμων που ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκε στο 39,9%, φθάνοντας σχεδόν στο στόχο του 40% που συμφωνήθηκε για το 2020. Η έκθεση εξετάζει επίσης πόσα δαπανούν τα κράτη μέλη για την εκπαίδευση, η οποία αποτελεί σημαντική επένδυση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Το 2016, η δημόσια χρηματοδότηση για την εκπαίδευση αυξήθηκε κατά 0,5% σε πραγματικούς όρους σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Για τα κυπριακά δεδομένα η έκθεση δείχνει ότι οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση παραμένουν υψηλές, αλλά η χαμηλή αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα πρόκληση. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ενισχύθηκαν, αλλά τα επίπεδα απασχόλησης των πτυχιούχων παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Σημειώνεται ότι για σκοπούς ασφάλειας, τα άτομα που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση θα πρέπει να προσκομίσουν την ταυτότητά τους για να τους επιτραπεί η είσοδος στο κτίριο.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης επισυνάπτεται.

/cyprus/file/final2018etmonitorinvitationel231018docx_elfinal_2018_et_monitor_invitation_el_23_10_18.docx

Παρουσιάσεις των ομιλητών:

/cyprus/file/monitor2018athenamichaelidoupdf_elmonitor_2018_athenamichaelidou.pdf

/cyprus/file/monitor2018ulrikepisiotispdf_elmonitor_2018_ulrikepisiotis.pdf

/cyprus/file/monitor2018giannismourouzidispdf_elmonitor_2018_giannismourouzidis.pdf

/cyprus/file/monitor2018suzannegattpdf_elmonitor_2018_suzannegatt.pdf