ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

«Ένταξη των μεταναστών: Πώς μπορούν τα Κράτη Μέλη να αξιοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο τα ταμεία της ΕΕ;»

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων,

Διοργανώνουν συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Ένταξη των μεταναστών: Πώς μπορούν τα Κράτη Μέλη να αξιοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο τα ταμεία της ΕΕ;»

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η δέσμη εργαλείων που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να συμβάλει στη χάραξη τοπικών στρατηγικών για την ένταξη των μεταναστών, οι οποίες θα υποστηρίζονται συνδυαστικά από ενωσιακούς πόρους από διάφορες πηγές, ήδη κατά την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε την πρόσκληση.

Ημερομηνία: 
20/06/2018 -
10:00 to 13:00