ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Εργασία στην Ευρώπη

Υπάρχει μια πληθώρα ευκαιριών για τους νέους που ψάχνουν να βρουν μια δουλειά, να ξεκινήσουν μια καριέρα, να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Μία από τις πιο σημαντικές δεξιότητες που απαιτείται για αντιμετώπιση της ανεργίας είναι να γνωρίζει κάποιος πού να κοιτάξει, ειδικά στο διαδίκτυο, και να γνωρίζει εκ των οποίων ποιες οργανώσεις, σχέδια και προγράμματα λειτουργούν σε κάθε δεδομένη στιγμή. Οι οργανώσεις και οι σύνδεσμοι πιο κάτω είναι ο πρώτος σταθμός για τη μελλοντική απασχόληση όλων των νέων.

 

Θέλεις να δουλέψεις στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα;

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εργοδοτούν πέραν των 40 000 ανδρών και γυναικών από τα 28 κράτη μέλη. H Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) είναι το πρώτο σημείο επαφής για όλους όσους θέλουν να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υπηρεσία διοργανώνει 'ανοικτούς διαγωνισμούς' για να επιλέξει το προσωπικό για τις ανοικτές θέσεις εργασίας, μόνιμες και μη.

 

EURES

Η ΕURES είναι ένα δίκτυο συνεργασίας για τη διευκόλυνση της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων, παρέχοντας πληροφορίες, συμβουλές και υπηρεσίες πρόσληψης/τοποθέτησης (ανεύρεσης κατάλληλων θέσεων εργασίας). Η EURES διαθέτει ένα ανθρώπινο δίκτυο από περισσότερους από 850 συμβούλους EURES, οι οποίοι βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με άτομα που αναζητούν εργασία και με εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρώπη.
ΕURES στην Κύπρο

 

Your First EURES Job

Η πλατφόρμα Your first EURES job έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους (ηλικίας 18-35 ετών) να βρουν μια θέση εργασίας (εργασία, πρακτική εξάσκηση ή μαθητεία) σε άλλη χώρα της ΕΕ. Στηρίζει επίσης τους εργοδότες να εντοπίσουν το εργατικό δυναμικό που χρειάζονται για να καλύψουν τις κενές τους θέσεις.

 

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης Κύπρου

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης Διαδικτυακό Σύστημα του Τμήματος Εργασίας παρέχει εξυπηρετήσεις σε όσους ψάχνουν για τρέχουσες κενές θέσεις εργασίας. Οι νέοι έχουν την ευχέρεια να ανεβάσουν το βιογραφικό τους στο σύστημα, έτσι ώστε να μπορούν να το εντοπίζουν πιθανοί εργοδότες και μπορούν να συμπληρώνουν αιτήσεις εργασίας.

 

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου που στηρίζει την κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, σε όλα τα επίπεδα και όλους τους τομείς της οικονομίας. Στηρίζει επίσης την τοποθέτηση άνεργων – συμπεριλαμβανομένων των νέων – μέσω διαφόρων σχεδίων και προγραμμάτων.
Τρέχοντα σχέδια

 

Θέλεις βοήθεια με το βιογραφικό σου;

Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) λειτουργεί το Εθνικό Κέντρο Europass, το οποίο συντονίζει τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την έκδοση, τη διάθεση και την προώθηση των διαφόρων εγγράφων του Europass. Αποτελεί συνάμα το σημείο επαφής για όποιον ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει ή να μάθει περισσότερα για το Europass. Στοχεύει στο να βοηθήσει όλους όσους θέλουν να προωθήσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους, να στηρίξει την κινητικότητα στην Ευρώπη, διοργανώνοντας τακτικές εκδηλώσεις για την αποτελεσματική χρήση του Europass.

 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων λειτουργεί σχέδια απασχόλησης που παρέχουν κίνητρα για την απασχόληση νέων ανέργων πτυχιούχων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα προγράμματα Νεανικής Επιχειρηματικότητας, Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Επιχειρηματικής Καινοτομίας του Υπουργείου Εμπορίου.

 

Σε ενδιαφέρει ο εθελοντισμός;

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού προωθεί τις αρχές του εθελοντισμού, τις κοινές θέσεις των εθελοντικών οργανώσεων, και παρέχει μια στρατηγική προσέγγιση για την ανάπτυξη του εθελοντικού τομέα. Ο οργανισμός λειτουργεί μια Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού που προσφέρει την ευκαιρία σε όλους όσους το επιθυμούν να εγγραφούν και να λάβουν μέρος σε εθελοντικές δράσεις.
Πύλη εθελοντισμού

 

EURODESK

To πρόγραμμα Eurodesk παρέχει πληροφόρηση σχετικά με Ευρωπαϊκές πολιτικές και ευκαιρίες που ενδιαφέρουν τους νέους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως εργασία, κινητικότητα, και εθελοντισμό. Αρμόδιος φορέας για το πρόγραμμα στην Κύπρο είναι ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.

 

Για ευκαιρίες χρηματοδοτήσεις ΕΕ για Τουρκοκύπριους, παρακαλώ πιέστε εδώ.