KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ

KT toplumu için AB Mali Destek Programı

Kırsal Kalkınma

Kırsal ekonominin desteklenmesi Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programının önemli bir bileşenidir. Kırsal Kalkınma Sektör Programı’nın (KKSP) temel hedefleri çevrenin korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlarken kırsal alanlarda yaşam koşullarının iyileştirilmesidir. AB, KKSP aracılığıyla 2015’e kadar olan dönemde Kıbrıslı Türklere yaklaşık 54 milyon € sağlamıştır. Bir dizi hibe programı, teknik yardım, kapasite artırma ve tedarikler yoluyla bu yardımlar yatırım desteği şeklindedir ve aynı zamanda AB kuralları ve tüzüklerinin gelecekte uygulanabilmesine dair hazırlıklar için Kıbrıs Türk toplumuna yardımcı olmaktadır. Kırsal Kalkınma Programı hakkında daha fazla bilgiyi KKSP web sitesinde bulabilirsiniz: http://www.tccruraldevelopment.eu/

 

Özel Sektör Gelişimi

Özel Sektör Gelişim Programı, doğal kaynakların korunmasına ve istihdam yaratılmasına özel önem vererek, Kıbrıs Türk girişimcileri rekabet edebilirliklerinin mal ve hizmetlerini modernleştirmek yoluyla artırılması için destekliyor. Program Kıbrıslı Türk limited şirketlerine ve şahıs işletmelerine teknik yardım ve mali destek sunuyor. 2009 yılından beri 300’ün üzerinde yerli şirket AB uzmanlarının hizmetlerinden yararlanmış ve yüzlercesi toplam 20 milyon €’yu bulan eş-paylaşımlı  hibe şeklinde mali destek almıştır. Özel Sektör Gelişimi hakkında aşağıdaki link üzerinden daha fazla bilgiye ulaşın: http://www.tcceconomicdevelopment.eu/

 

Sivil Topluma Destek

Avrupa Komisyonu, bir diyalog kültürünün oluşturulması, toplum hayatına katılım, hoşgörü, barış ve aktif vatandaşlığın desteklenmesinde önemli bir faktör olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde Sivil toplumun güçlendirilmesine yönelik fonlar sağlıyor. 2007-2015 döneminde uzlaşı, diyalog, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumları arasında daha yakın ilişkiler ve güveni desteklemek amacıyla toplamda 9.5 milyon € değerinde beş teklif çağrısı açıldı. Bu hibe programlarına paralel olarak, bir Sivil Toplum Destek Ekibi (STDE) Sivil Toplum Örgütlerine teknik yardım ve kapasite geliştirme desteği sağlamıştır. Benzer göreve sahip yeni bir destek ekibi faaliyetlerine Eylül 2015’te başlamıştır. Aşağıdaki link üzerinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz: http://www.civicspace.eu/

 

İnsan Kaynakları Gelişimi

İnsan Kaynakları Gelişim programının genel amacı insan kaynakları gelişiminin artırılması ve daha fazla ve daha iyi istihdam yaratılmasına yardımcı olmak üzere eğitim sektöründe reform yapılmasında Kıbrıs Türk toplumuna yardımcı olmaktır. 2006’dan beri bu programa toplam 11.4 milyon € tahsis edilmiştir. Eğitim alanında 2008-2011 yılları arasında değeri 1.4 milyon € olan bir teknik yardım projesi uygulanmıştır. İşgücü piyasasının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi hedefiyle 2008-2012 döneminde değeri 1.8 milyon € olan bir diğer teknik yardım projesi de uygulanmıştır. 2008-2010 yılları arasında 3 teklif çağrısı yoluyla işgücü piyasasının daha kapsayıcı olmasını amaçlayan hibeler verilmiş, 2008-2010 döneminde 1.3 milyon € bütçeyle toplamda 31 proje uygulanmıştır. Yenilik ve Değişim için Okullar Girişimi hibe programı kapsamında 6 teklif çağrısı başlatılmış, bunların toplam bütçesi 4.5 milyon €’ya ulaşmıştır. 30 Haziran 2016’da, okullar ve mesleki eğitimi kapsayan, eğitim ve öğretimde kalite ve verimliliğin artırılmasının, hakkaniyet, sosyal bütünlük ve aktif vatandaşlığın desteklenmesini; yaşam boyu öğrenim ve girişimciliği artıran faaliyetlerin desteklenmesini amaçlayan ve toplam bütçesi 1.5 milyon € değerinde olan yeni bir çağrı başlatılmıştır. Başvuru sahiplerine yönelik tam Başvuru Rehberi ve başvuru paketine EUROPEAID151989 referansını kullanarak aşağıdaki adresten ulaşabilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome