ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Λίγα λόγια για την ΕΕ

Γενικές πληροφορίες

Λίγα λόγια για την ΕΕ

Η ΕΕ είναι μια μοναδική μορφή οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας 28 ευρωπαϊκών χωρών. Ιδρύθηκε το 1958 με την ονομασία Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) από 6 χώρες: το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες.

Η ΕΕ βασίζεται στην αρχή του κράτους δικαίου: κάθε της ενέργεια στηρίζεται σε Συνθήκες, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί οικειοθελώς και με δημοκρατικές διαδικασίες από όλα τα κράτη μέλη της.

Το 1993 η ονομασία της άλλαξε σε Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Τομείς πολιτικής της ΕΕ

Θεσμικά όργανα

Η ΕΕ έχει μοναδική θεσμική δομή. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θέτουν, στο πλαίσιο τακτικών συνεδριάσεων, τις γενικές προτεραιότητες, ενώ στη λήψη των αποφάσεων συμμετέχουν διάφορα όργανα, τα κυριότερα 3 από τα οποία είναι τα εξής:

Για την Γενική έκθεση για τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2018 πατήστε εδώ. Τα Κύρια Σημεία της έκθεσης θα τα βρείτε εδώ.

Η ΕΕ έχει επίσης ένα διπλωματικό σκέλος: την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Περισσότερα για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Χώρες

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έφθασαν τα 28 μετά την προσχώρηση της Κροατίας τον Ιούλιο του 2013.

Μάθετε περισσότερα για τα σημερινά κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν σ’ αυτήν

Στοιχεία και αριθμοί για την ΕΕ