KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ

DGT Lefkoşa Ofisi

Tercüme Genel Müdürlüğü’nün (TGM) Lefkoşa Saha Ofisi Ocak 2007’den beri Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nde faaliyet göstermektedir. Temsilciğe tercüme ve dil bağlantılı diğer hizmetler sağlamanın yanı sıra TGM Saha Ofisi;

 • 26 Eylül Avrupa Diller Günü ve 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü için kutlamalar çerçevesinde genel halka yönelik konferanslar ve etkinlikler veya başka etkinlikler düzenler (ör. Kıbrıs’ın azınlık dillerine, Kıbrıs lehçesine özel etkinlikler vs.);

 • Tercüme Genel Müdürlüğü’nün #TranslatingEurope projesi kapsamında tercüme, dil ve terminoloji konularına özel konferanslar, atölye çalışmaları ve başka etkinlikler düzenler;

 • Tercüme Genel Müdürlüğü’nün okullara yönelik tercüme yarışması Juvenes Translatores (Genç Tercümanlar) ve European Master's in Translation (EMT) (Tercümanlık eğitim programı) gibi önemli girişimlerinin tanıtımını yapar;

 • Avrupa kurumlarında tercüme ve terminoloji kalitesinin artırılması ve AB belgelerindeki yazılı ifadelerin kendine özgü “Kıbrıslı” özelliklerini muhafaza etmek ve geliştirmek amacıyla Kıbrıs halkı ve özel sektörden aktörlerle işbirliği yapar ve

  Yunan Terminoloji Ağı’nı (Hellenic Network for Terminology) destekler ve geliştirir;

 • Kıbrıs’ta tercümanlık mesleğinin ve yabancı dil öğreniminin teşvik edilmesi için okullar ve üniversitelerde bilgilendirme etkinliklerinde yer alır;

 • tercümanlık mesleğinin ve tercüme piyasasının daha da gelişmesi amacıyla yerel paydaşlarla (bakanlıklar, dil öğretmenleri, tercümanlar ve/veya konferans tercümanları) temaslar geliştirir ve sürdürür;

 • genel halkın Avrupa Komisyonu’nun dil politikasıyla ilgili sorularına veya spesifik sorulara cevap verir;

 • Tercüme Genel Müdürlüğü’nü diller ve tercümanlık alanlarında Kıbrıs’taki önemli gelişmeler hakkında bilgilendirir; ve

 • Eğitim ve gençliğe odaklanacak şekilde Temsilciliğin faaliyetlerinde yer alır, ör. AB Okula Dönüş, Avrupa Birliği bilgilendirme söyleşileri, vs.

İletişim adresleri: DGT-NICOSIE@ec.europa.eu