ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Γραφείο Λευκωσίας ΓΔΜ

Στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο λειτουργεί Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης από τον Ιανουάριο 2007. Το Γραφείο υποστηρίζει μεταφραστικά και γλωσσικά την Αντιπροσωπεία και επιπλέον:

  • διοργανώνει συνέδρια και εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό στα πλαίσια των εορτασμών για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στις 26 Σεπτεμβρίου, την Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας στις 21 Φεβρουαρίου ή άλλες εκδηλώσεις (αφιερωμένες π.χ. στις μειονοτικές γλώσσες της Κύπρου, την κυπριακή διάλεκτο, κ.ά.)·

  • διοργανώνει εξειδικευμένα συνέδρια, ημερίδες εργασίας και λοιπές εκδηλώσεις για θέματα μετάφρασης, γλώσσας και ορολογίας στα πλαίσια του προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης #TranslatingEurope (Μετάφραση για την Ευρώπη)·

  • προωθεί άλλες εμβληματικές πρωτοβουλίες της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης όπως είναι ο διαγωνισμός Juvenes Translatores για νεαρούς μεταφραστές στα σχολεία και το ευρωπαϊκό μεταπτυχιακό πρόγραμμα μεταφραστικών σπουδών European Master’s in Translation·

  • προωθεί και αναπτύσσει το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας (ΕΔΟ) και συνεργάζεται με κυπριακούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για βελτίωση της ποιότητας της μετάφρασης και ορολογίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τη διατήρηση του γραπτού «κυπριακού» στοιχείου στα κείμενα της ΕΕ·

  • συμμετέχει σε ενημερωτικές εκδηλώσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια με σκοπό την προώθηση του επαγγέλματος του μεταφραστή στην Κύπρο και την εκμάθηση ξένων γλωσσών·

  • καλλιεργεί επαφές με κυπριακούς φορείς (εκπαιδευτικούς και γλωσσικούς φορείς, υπουργεία, μεταφραστές και/ή διερμηνείες) με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του μεταφραστικού επαγγέλματος και της μεταφραστικής αγοράς·

  • απαντά σε ερωτήματα ειδικών και κοινού για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των γλωσσών·

  • ενημερώνει τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης για σημαντικές εξελίξεις που σημειώνονται όσον αφορά τις γλώσσες και τη μετάφραση στην Κύπρο και·

  • συμμετέχει σε δράσεις της Αντιπροσωπείας στους τομείς της εκπαίδευσης και της νεολαίας, π.χ. πρωτοβουλία EU Back to School, ενημερωτικές διαλέξεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κ.ά.

Διεύθυνση επικοινωνίας: DGT-NICOSIE@ec.europa.eu