ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης - Ανακοίνωση πρόσκλησης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση πρόσκλησης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος

/cyprus/file/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-0_elΑνακοίνωση πρόσκλησης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος

 

Παράρτημα Ι

/cyprus/file/%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF-%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_elΤυποποιημένο έντυπο αίτησης

 

Παράρτημα II

/cyprus/file/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-ii-%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B7%CF%82_elΠαράρτημα II Υπόδειγμα συμφονίας εταιρικής σχέσης

 

Παράρτημα III

/cyprus/file/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-iii-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B7%CF%82_elΠαράρτημα III Οδηγίες για τη συμφονία εταιρικής σχέσης

 

Παράρτημα IV

/cyprus/file/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-iv-%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%BF%CF%85_elΠαράρτημα IV Δήλωση περί απορρήτου