Predstavništvo u Hrvatskoj

Usluge

kultura-obrazovanje-mladi ©iStock Selim se u drugu europsku zemlju – kako mogu dobiti dozvolu boravka?

Koja su pravila o naplati roaminga?

Let mi je otkazan – koja prava imam?

Dostupni su vam mnogi izvori informacija o Europskoj uniji. U ovom ćete dijelu pronaći poveznice na različite mrežne stranice i publikacije kojima želimo približiti Europsku uniju njezinim stanovnicima. Tu ćete pronaći i korisne savjete o svojim pravima i životu u EU-u.

Odgovore na sva ta pitanja o svojim pravima, kao i praktične savjete koji će vam pomoći u kretanju po Europskoj uniji potražite na stranici Vaša Europa.

Ako želite s nekim razgovarati o tim pitanjima – na bilo kojem službenom jeziku EU-a:

• posjetite Europe Direct ili

• nazovite telefonski broj.

Općenito o zakonodavstvu EU-a

Prava u EU-u - savjetovanje i rješavanje problema

Trebate savjet ili pomoć u vezi sa svojim pravima u EU-u?

Europski ombudsman

Ako niste zadovoljni postupanjem institucija Europske unije, možda vam može pomoći europski ombudsman. Europski ombudsman istražuje pritužbe o lošem upravljanju unutar institucija EU-a. Dodatne informacije  potražite na internetskoj stranici EO-a.

EUR-Lex

Pristup zakonodavstvu Europske unije. EUR-Lex pruža besplatan pristup zakonodavstvu Europske unije i dokumentima koji se smatraju javnima. Web-mjesto je dostupno na 23 službena jezika Europske unije.

Primjena zakonodavstva EU-a

Nadležna tijela u svakoj državi članici odgovorna su za prijenos zakonodavstva EU-a u nacionalno zakonodavstvo i njegovu pravilnu provedbu te moraju jamčiti prava građana u okviru tog zakonodavstva. 

Vaš glas u Europi

Web-stranice Europske komisije Vaš glas u Europi  daje vam pristup brojnim savjetovanjima, raspravama i ostalim alatima kojima vam se omogućuje preuzimanje aktivne uloge u postupku stvaranja europske politike.

Vaša Europa - savjeti

Vaša Europa – savjeti partner je mreže SOLVIT iz koje na temelju informacija koje ste naveli možete dobiti brz i situaciji prilagođen savjet o svojim pravima unutar EU-a. Bit će vam razjašnjeno europsko zakonodavstvo koje se primjenjuje u vašem slučaju, objašnjen način na koji možete ostvariti svoja prava i osigurati pravnu zaštitu te ćete biti upućeni tijelu koje vam po potrebi može pružiti daljnju pomoć. Savjete pružaju neovisni pravni stručnjaci tijela koje posluje na temelju ugovora s Europskom komisijom.

Zaštita potrošača

AFCOS - samostalna služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara

AFCOS je sustav kroz koji se obavlja koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti u svrhu zaštite financijskih interesa Europske unije, kao i neposredna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF). AFCOS mreža je osnovana u cilju postizanja pune operativnosti AFCOS sustava u svrhu zaštite financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj a djeluje pri ministarstvu financija. 

RAPEX – sustav brze razmjene informacija o neprehrambenim proizvodima

RAPEX je sustav brze razmjene službenih obavijesti o mjerama i radnjama glede proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača, ako u zakonodavstvu Unije ne postoje konkretne odredbe s istim ciljem.

Europski potrošački centar ECC-Net

Europski potrošački centar Hrvatska dio je mreže europskih potrošačkih centara (ECC-Net), a daje savjete i pruža informacije o prekograničnoj kupovini te u suradnji s drugim europskim potrošačkim centrima pomaže potrošačima  u rješavanju prekograničnih pritužbi i sporova. Mreža potrošačkih centara (ECC-Net) Language icon. Informacije na hrvatskom jeziku potražite i na pripadajućoj Facebook-stranici. 

MrežaSOLVIT - Besplatno rješavanje problema povezanih s vašim pravima u EU-u

Europska mreža SOLVIT stoji na raspolaganju svakom građaninu Europske unije za učinkovito rješavanje problema na unutrašnjem tržištu EU-a. Usluga je besplatna, a građanima i tvrtkama pomaže u rješavanju sporova s tijelima javne uprave drugih država članica u slučajevima kršenja prava u okviru slobode kretanja roba, usluga, ljudi i kapitala na jedinstvenom europskom tržištu.

Putem elektroničke baze podataka hrvatski centar SOLVIT umrežen je s 30 centara u zemljama EU-a i europskog gospodarskog prostora (Lihtenštajn, Island i Norveška). Posjetite kontaktnu točku u Republici Hrvatskoj.

Financijsko tržište

FIN-NET - Izvansudsko rješavanje prekograničnih financijskoh sporova

FIN-NETLanguage icon  je mreža za rješavanje financijskih sporova koju čine nacionalni sustavi za izvansudske žalbene postupke u zemljama europskog gospodarskog prostora (države članice Europske unije, Island, Lihtenštajn i Norveška). Bavi se sporovima između potrošača i pružatelja financijskih usluga, odnosno banaka, osiguravajućih društava, investicijskih društava i drugih.