Predstavništvo u Hrvatskoj

Vaša prava

 

Kao državljanin Hrvatske – ili bilo koje druge države članice EU-a – automatski ste i građanin EU-a.

Taj vam status daje mnoga važna prava prema zakonodavstvu EU-a, a osobito pravo na slobodno kretanje Europom radi stanovanja, rada, studiranja pa čak i umirovljenja.

Ako putujete izvan EU-a, a vaša zemlja nema diplomatsko predstavništvo u zemlji u kojoj se nalazite, možete se obratiti veleposlanstvu ili konzulatu bilo koje druge države članice EU-a  te dobiti pomoć i  zaštitu.                

Vaša Europa

Praktična pomoć i savjeti o pravima građana EU-a koji žele živjeti i raditi u drugoj državi članici ili je samo posjećuju:

 

Državljanstvo:

Ako niste državljanin neke od zemalja članica EU-a, na ovom portalu možete pronaći informacije o uvjetima migracije u zemlje EU-a

 

Uključite se u stvaranje europskih politika:

Ako želite sudjelovati u oblikovanju politika EU-a mogućnosti su mnoge.
Možete se pridružiti javnim savjetovanjima Europske komisije te pomoći u oblikovanju zakonskih prijedloga i u provedbi politika.
Sudjelovanje u javnim raspravama otvoreno je pojedincima, profesionalcima, tvrtkama i ostalim zainteresiranim organizacijama.  

     
Želite li se uključiti u stvaranje europskih politika? Postoji više načina za to:

Europska građanska inicijativa

Javna savjetovanja

Konzultacije prema području politike 

Podnošenje molbe Europskom parlamentu

Registar transparentnosti EU-a

Pritužbe Europskoj komisiji

Pritužbe Europskom ombudsmanu

Pritužbe Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF)

ili

ako niste sigurni obratite se Europe Directu

Osim toga tu su i Dijalozi s građanima u gradovima diljem EU-a.