Predstavništvo u Hrvatskoj

Publikacije

Pages

Letak – Europska godina građana 2013.
Publication date:
01/01/2013

U svrhu boljeg upoznavanja gradana Europske unije s njihovim pravima, Europska komisija uvela je "Rasprave o europskoj buducnosti" u cijem sklopu visoki dužnosnici Europske komisije dolaze u gradove diljem Europe te slušaju mišljenja gradana i odgovaraju na njihova pitanja.

Vidi publikaciju

Hrvatska i Europska unija – Prednosti i izazovi članstva
Publication date:
02/01/2012

"EU i" europska je informacijska tocka osnovanau Institutu za meunarodne odnose(IMO) ožujka 2008. godine.

Vidi publikaciju

Letak – Europska godina aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti 2012.
Publication date:
01/01/2012

Povodom obilježavanja 2012. - Europske godine aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti, Delegacija Europske unije u RH i Ministarstvo socijalne politike i mladih RH organiziraju natječaj kojim pravne osobe koje surađuju sa starijim građanima (klubovi i domovi za starije i nemoćne, škole, jedinice lokalne samouprave i slično) imaju pravo predložiti po jednog kandidata/kandidatkinju za kojeg smatraju da bi mogao biti svojevrsni predstavnik aktivnog starenja – „Naj-seniora/Naj-seniorku“.

Vidi publikaciju

101 pitanje o utjecaju pristupanja EU-u na živote građana
Publication date:
04/01/2011

Potpisivanjem Ugovora o pristupanju Europskoj uniji 9. prosinca2011. u Bruxellesu, Hrvatska je još jedan korak bližeulasku u EU, predviđenom za 1. srpnja 2013. godine. Moramnaglasiti da je riječ o zasluženom uspjehu. Hrvatska je više oddesetljeća marljivo radila na ostvarivanju tog cilja i ja Vam natome čestitam.

Vidi publikaciju

Zajedno za europsku sadašnjost i budućnost
Publication date:
03/01/2011

Sve od dolaska u Hrvatsku u studenom 2009. godine,informiranje o Europskoj uniji i pristupanju EU-u postaviosam kao jedan od prioriteta svog mandata. Utom duhu, poticao sam hrvatske vlasti na jačanje komunikacijskihaktivnosti dodajući kako je DelegacijaEU-a spremna pomoći u tim nastojanjima. Stoga mije zadovoljstvo što vam mogu predstaviti nastavakpublikacije “Zajedno za europsko danas i sutra” kojuje Delegacija Europske unije u Hrvatskoj objavila2009. godine kako bi predstavila uspješne projekte uHrvatskoj koje je financirala Europska unija.

Vidi publikaciju

Zajedno za europsku sadašnjost i budućnost 2
Publication date:
02/01/2011

U Hrvatskoj se trenutno provodi više od 500 projekatakoje financira Europska unija. Tijekom posljednjihdeset godina, iznos pomoći koju je EU omogućilaHrvatskoj kroz veći broj programa (OBNOVA, CARDS,PHARE, ISPA, SAPARD, IPA) dosegnuo je ukupno milijardueura u 2008. godini!

Vidi publikaciju

Pages

U ovom odjeljku možete pronaći lokalne publikacije o EU-u i Hrvatskoj koje je izdalo Predstavništvo Europske unije u Republici Hrvatskoj. Publikacije drugih institucija i agencija Europske unije dostupne su na stranicama Ureda za publikacije EU-a. Na ovim ćete stranicama također pronaći internetski katalog i arhivu svih publikacija Europske unije izdanih od 1952. To uključuje 100 000 naslova i 190 000 elektorničkih izdanja (PDF, e-knjige, CD i DVD) na više od 50 jezika, uključujući i 24 službena jezika EU-a. Na internetskim stranicama Ureda za publikacije besplatno možete skinuti pdf i e-verzije svih dostupnih publikacija. Tiskane verzije će možda trebati platiti, a građani mogu samostalno naručiti po jedan primjerak tiskane publikacije na svoju kućnu adresu.Organizacije ili ustanove kojima treba veći broj primjeraka neke publikacije trebaju se obratiti lokalnom informacijskom centru mreže Europe Direct ili Informacijskom centru u Kući Europe na adresu info@kuca-europe.eu. Autor velike većine naslova su europske institucije poput Europske komisije, Europskog parlamenta, Vijeća EU-a, EU agencija i drugih tijela. Neki naslovi izdani su u suradnji s partnrskim izdavačima i/ili mešunarodnim organizacijama. Drugi su djelo pojedinaca čije aktivnosti podržavaju instituciju u kojoj rade.