Predstavništvo u Hrvatskoj

Publikacije

Pages

Publication date:
18/04/2016

Ova je brošura glavni vodič za Kampanju za zdrava mjesta rada 2016.–2017. pod nazivom „Zdrava mjesta rada za sve uzraste” koju organizira Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA). Njezin je glavni cilj pomoći radnicima, upraviteljima i poslodavcima prepoznati izazove koje donosi starenje radne snage i upravljati njima, pri čemu se ne usredotočuju na jednu dobnu skupinu, već na radnike svih životnih dobi. Također naglašava važnost primjene pristupa u skladu s teorijom životnog tijeka. Promicanjem zdravih radnih navika mladih radnika i razvijanjem dobrih radnih uvjeta promiče se održivost rada tijekom cijeloga radnog vijeka i osigurava zdravo starenje.

Dovršetak europske ekonomske i monetarne unije
Publication date:
11/04/2016

Dovršena ekonomska i monetarna unija nije cilj sama po sebi. Ona je sredstvo za osiguravanje boljeg života i pravičnijih životnih uvjeta za sve građane, za pripremu Unije za buduće globalne izazove te za ostvarenje
blagostanja u svim njezinim državama članicama. U ovom izvješću odražavaju se osobna razmatranja i rasprave petorice predsjednika, Jean-Claude Junckera (EK), Donalda Tuska (), Jeroena Dijsselbloema (Euroskupina), Maria Draghija (ECB) i Martina Schulza (EP).

Publication date:
30/03/2016

TTIP‑om želimo pomoći ljudima te velikim i malim poduzećima na sljedeće načine: otvaranjem SAD‑a poduzećima iz EU‑a; smanjivanjem birokracije s kojom se poduzeća suočavaju kada izvoze; utvrđivanjem pravila za jednostavniji i pravedniji izvor, uvoz i ulaganja. U ovom je vodiču detaljno objašnjen sadržaj TTIP‑a.

Publication date:
14/03/2016

Horizon 2020. najveći je program za istraživanje i inovacije ikada u EU-u. Tijekom sedam godina (od 2014. do 2020.) dostupno je gotovo 80 milijardi eura za financiranje, uz privatna i nacionalna javna ulaganja koja će dodijeljeni novac privući.

Publication date:
14/03/2016

Želite li saznati koja su postignuća EU-a 2015.? U kojoj je mjeri ostvaren napredak u pogledu zadanih prioriteta? Koje su mjere poduzete za poticanje zapošljavanja, rasta i ulaganja? Kakvu je ulogu imao EU u postizanju sporazuma o klimi u Parizu? Kako se EU nosio s izbjegličkom krizom? Koje su koristi građani EU-a imali od Unije? Odgovore na sva ova pitanja i mnogo više možete doznati u EU 2015.

O azilu, zaštitama granica i imigraciji
Publication date:
04/03/2016

Europska konvencija o ljudskim pravima (EKLJP) i pravo Europske unije (EU) pružaju sve važniji okvir za zaštitu prava stranaca. Zakonodavstvo EU-a koje se odnosi na azil, granice i imigraciju brzo se razvija. Postoji dojmljiva količina sudske prakse Europskoga suda za ljudska prava koja se posebice odnosi na članke 3., 5., 8. i 13. EKLJP-a. Sud Europske unije sve je češće pozvan očitovati se o tumačenjima odredaba prava EU-a u tome području. Ovo drugo izdanje priručnika, koje je ažurirano krajem prosinca 2013., na pristupačan način predstavlja zakonodavstvo EU-a i korpus sudske prakse dvaju europskih sudova. Namijenjen je pravnim praktičarima, sucima, državnim odvjetnicima, imigracijskim službenicima i nevladinim organizacijama u državama članicama EU-a i Vijeća Europe.

Publication date:
03/03/2016

Ova je publikacija informativni dokument namijenjen uzgajivačima, prerađivačima i prodavačima ekoloških proizvoda. Cilj joj je predstaviti mjere potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP‑a) i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) namijenjene ekološkim proizvođačima te pružiti pregled korisnih upućivanja na pravila koja se primjenjuju na uzgoj, preradu i prodaju ekoloških proizvoda, uključujući pravila koja se primjenjuju na preusmjeravanje na ekološku proizvodnju.

Matematičko obrazovanje u Europi
Publication date:
25/02/2016

Ovo izvješće daje pregled nacionalnih politika prema reformi kurikuluma matematike, načina promicanja inovativnih nastavnih metoda te procjenu i načine unaprjeđenja obrazovanja i usavršavanja nastavnika. Izvješće također zagovara sveobuhvatne politike matematičkog obrazovanja koje su utemeljene na trajnom praćenju i znanstvenim spoznajama. U izvješću se zalaže za opsežne politike usmjerene na potporu učiteljima i nastavnicima, naglašavanje primjene matematičkog znanja i vještina rješavanja problema te provedbu niza strategija za značajno smanjivanje broja učenika sa slabim uspjehom.

Problemi s EU?
Publication date:
25/02/2016

Imate problem s ostvarivanjem prava u EU-u? U ovom vodiču saznajte kome se obratiti za pritužbe ili informacije.

Vodič o euru
Publication date:
23/02/2016

Pročitajte ovaj letak kako biste saznali kako je nastao euro, koje su ga zemlje uvele, koje prednosti on donosi i kako se njime upravlja. Možda ćete saznati neočekivane činjenice

Pages

U ovom odjeljku možete pronaći lokalne publikacije o EU-u i Hrvatskoj koje je izdalo Predstavništvo Europske unije u Republici Hrvatskoj. Publikacije drugih institucija i agencija Europske unije dostupne su na stranicama Ureda za publikacije EU-a. Na ovim ćete stranicama također pronaći internetski katalog i arhivu svih publikacija Europske unije izdanih od 1952. To uključuje 100 000 naslova i 190 000 elektorničkih izdanja (PDF, e-knjige, CD i DVD) na više od 50 jezika, uključujući i 24 službena jezika EU-a. Na internetskim stranicama Ureda za publikacije besplatno možete skinuti pdf i e-verzije svih dostupnih publikacija. Tiskane verzije će možda trebati platiti, a građani mogu samostalno naručiti po jedan primjerak tiskane publikacije na svoju kućnu adresu.Organizacije ili ustanove kojima treba veći broj primjeraka neke publikacije trebaju se obratiti lokalnom informacijskom centru mreže Europe Direct ili Informacijskom centru u Kući Europe na adresu info@kuca-europe.eu. Autor velike većine naslova su europske institucije poput Europske komisije, Europskog parlamenta, Vijeća EU-a, EU agencija i drugih tijela. Neki naslovi izdani su u suradnji s partnrskim izdavačima i/ili mešunarodnim organizacijama. Drugi su djelo pojedinaca čije aktivnosti podržavaju instituciju u kojoj rade.