Predstavništvo u Hrvatskoj

Publikacije

U ovom odjeljku možete pronaći lokalne publikacije o EU-u i Hrvatskoj koje je izdalo Predstavništvo Europske unije u Republici Hrvatskoj. Publikacije drugih institucija i agencija Europske unije dostupne su na stranicama Ureda za publikacije EU-a. Na ovim ćete stranicama također pronaći internetski katalog i arhivu svih publikacija Europske unije izdanih od 1952. To uključuje 100 000 naslova i 190 000 elektorničkih izdanja (PDF, e-knjige, CD i DVD) na više od 50 jezika, uključujući i 24 službena jezika EU-a. Na internetskim stranicama Ureda za publikacije besplatno možete skinuti pdf i e-verzije svih dostupnih publikacija. Tiskane verzije će možda trebati platiti, a građani mogu samostalno naručiti po jedan primjerak tiskane publikacije na svoju kućnu adresu.Organizacije ili ustanove kojima treba veći broj primjeraka neke publikacije trebaju se obratiti lokalnom informacijskom centru mreže Europe Direct ili Informacijskom centru u Kući Europe na adresu info@kuca-europe.eu. Autor velike većine naslova su europske institucije poput Europske komisije, Europskog parlamenta, Vijeća EU-a, EU agencija i drugih tijela. Neki naslovi izdani su u suradnji s partnrskim izdavačima i/ili mešunarodnim organizacijama. Drugi su djelo pojedinaca čije aktivnosti podržavaju instituciju u kojoj rade.   

Pages

Noć velikih krjesova
Datum:
13/07/2020
Datum:
23/11/2019

Neovisno o tome gdje živimo, kojim se zanimanjem bavimo ili kako provodimo naše vrijeme, Europska unija utječe na živote građana te svakodnevno svjedočimo dobrobiti članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Kao članica EU-a, Republika Hrvatska korisnica je sredstava europskih fondova te joj iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova samo za financijsko razdoblje 2014. – 2020. stoji na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. Informacije o projektima predstavljenim u ovoj publikaciji prikupljene su uz pomoć županijskih i gradskih vlasti te regionalnih razvojnih agencija i mreže Europe Direct, na čemu im i ovom prilikom zahvaljujemo. Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima te projektima u Republici Hrvatskoj možete naći na službenim stranicama navedenim na kraju brošure.

Prekogranična zdravstvena skrb
Datum:
02/08/2019

Lakši pristup zdravstvenoj skrbi za građane EU-a bilo gdje u EU-u
Prekogranična zdravstvena skrb pacijentima omogućava da potražuju medicinske usluge u EU-u i pomaže građanima pronaći relevantne informacije na lakši način u ostalim zemljama EU-a. Zahvaljujući brojnim projektima EU-a, pojam neometanog prekograničnog pružanja zdravstvene skrbi sve je jači i jači.

Govor o stanju Unije 2018.
Datum:
29/09/2018
Govor o stanju Unije 2017.
Datum:
13/10/2017
Dokument za razmatranje o budućnosti europske obrane
Datum:
21/06/2017

Europska komisija predstavila je 1. ožujka 2017. Bijelu knjigu o budućnosti Europe. Nakon toga je predstavljen niz dokumenata za razmatranje o ključnim temama koje se odnose na budućnost Europske unije s 27 država članica.

 Zdravlje i sigurnost na radu svačija su stvar
Datum:
21/06/2017

Praktične smjernice za poslodavce

Veliko mi je zadovoljstvo predstaviti Vam ovaj praktični vodič koji će vama, poslodavcima, pomoći pri uspješnom upravljanju zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu (ZZS) u skladu sa zakonodavstvom EU-a. Dobre mjere za osiguravanje zaštite zdravlja i sigurnosti korak su u pravom smjeru. Bez obzira na to vodite li multinacionalno poduzeće ili ste vlasnik mikropoduzeća, smanjenjem nezgoda i bolesti na radu izravno se poboljšavaju rezultati vašeg poduzeća. U zdravom i sigurnom radnom okruženju raste motivacija i predanost osoblja. 

Pages