Predstavništvo u Hrvatskoj

Publikacije

U ovom odjeljku možete pronaći lokalne publikacije o EU-u i Hrvatskoj koje je izdalo Predstavništvo Europske unije u Republici Hrvatskoj. Publikacije drugih institucija i agencija Europske unije dostupne su na stranicama Ureda za publikacije EU-a. Na ovim ćete stranicama također pronaći internetski katalog i arhivu svih publikacija Europske unije izdanih od 1952. To uključuje 100 000 naslova i 190 000 elektorničkih izdanja (PDF, e-knjige, CD i DVD) na više od 50 jezika, uključujući i 24 službena jezika EU-a. Na internetskim stranicama Ureda za publikacije besplatno možete skinuti pdf i e-verzije svih dostupnih publikacija. Tiskane verzije će možda trebati platiti, a građani mogu samostalno naručiti po jedan primjerak tiskane publikacije na svoju kućnu adresu.Organizacije ili ustanove kojima treba veći broj primjeraka neke publikacije trebaju se obratiti lokalnom informacijskom centru mreže Europe Direct ili Informacijskom centru u Kući Europe na adresu info@kuca-europe.eu. Autor velike većine naslova su europske institucije poput Europske komisije, Europskog parlamenta, Vijeća EU-a, EU agencija i drugih tijela. Neki naslovi izdani su u suradnji s partnrskim izdavačima i/ili mešunarodnim organizacijama. Drugi su djelo pojedinaca čije aktivnosti podržavaju instituciju u kojoj rade.   

Pages

Budućnost je u vašim rukama
Datum:
19/07/2021
Jezici vas vode dalje
Datum:
19/07/2021
Cjepiva protiv bolesti COVID-19
Datum:
03/02/2021

Zbog hitnosti uzrokovane širenjem pandemije, cjepiva protiv bolesti COVID-19 razvijaju se i odobravaju brže nego što je to uobičajeno. Međutim, ispunjavat će iste visoke standarde kao sva ostala cjepiva.

Rast i poslovno okruženje
Datum:
02/10/2020
Upravljanje i javna uprava
Datum:
02/10/2020

Pages