Predstavništvo u Hrvatskoj

Vijesti

Pages

/croatia/file/web-slider-gdpr-2018png_hrweb-slider-gdpr-2018.png

GDPR
Copyright: EC

Jedan je od glavnih ciljeva Opće uredbe o zaštiti podataka dati ljudima veću kontrolu nad jednim od najvrjednijih resursa u modernom gospodarstvu – njihovim podacima. Taj cilj možemo postići samo ako i kada su ljudi potpuno svjesni svojih prava i posljedica svojih odluka. Pozitivni učinci novih pravila već su vidljivi. Građani su postali svjesniji važnosti zaštite podataka i svojih prava. Oni sada ostvaruju ta prava i nacionalna tijela za zaštitu podataka to primjećuju u svakodnevnom radu. Ta su tijela dosad primila više od 95 000 pritužbi građana.

Kategorija: Objašnjenje EU-a, Znanost i tehnologija

/croatia/file/holocaust-remembrance-2019png_hrholocaust-remembrance-2019.png

Dan sjećanja na holokaust
copyright

Neznanje je opasno. Kako vrijeme prolazi, a sjećanja blijede, naša je moralna dužnost održati sjećanja na životu. Ne možemo promijeniti povijest, no možemo osigurati da buduće generacije ne dožive takav nepodnošljivi užas.

Kategorija: Objašnjenje EU-a, Pravosuđe i građanska prava

/croatia/file/20160624uk-eu-flagsjpg_hr

S obzirom na to da je ratifikacija Sporazuma o povlačenju u Ujedinjenoj Kraljevini još neizvjesna, Komisija je danas donijela dva zakonodavna prijedloga kako bi ublažila moguće značajne posljedice Brexita bez dogovora na ribarstvo u EU-u.To je dio Komisijina stalnog rada na pripravnosti i planiranju djelovanja u izvanrednim situacijama i u slučaju takvog scenarija pridonijet će koordiniranom pristupu na razini EU-a.

Kategorija: Objašnjenje EU-a

/croatia/file/passport-2019png_hrpassport-2019.png

Programi državljanstva za ulagače („zlatne putovnice”)
Copyright: EU

Komisija izvješćuje o rizicima programa državljanstva i boravišta za ulagače u EU-u i navodi korake za njihovo uklanjanje.

Kategorija: Pravosuđe i građanska prava

/croatia/file/eu-flagjpg_hreu-flag.jpg

Zastava EU-a
Copyright: AP

Međunarodni dan sjećanja na holokaust: Europska komisija objavila rezultate novog istraživanja o antisemitizmu; prvi potpredsjednik Timmermans u posjetu Poljskoj.

Kategorija: Objašnjenje EU-a, Statistika

/croatia/file/e-prescription-2019jpg_hre-prescription-2019.jpg

E-recepti
Copyright: Pixabay

Od danas prvi pacijenti u EU-u mogu koristiti digitalne recepte koje im je izdao njihov liječnik u ljekarnama u drugoj zemlji EU-a: finski pacijenti sada mogu otići u ljekarnu u Estoniji i podignuti lijek koji im je elektronički propisao njihov liječnik u Finskoj.

Kategorija: Okoliš, potrošači i zdravlje, Znanost i tehnologija

/croatia/file/ai-digital-world-2019jpg_hrai-digital-world-2019.jpg

Umjetna inteligencija
Copyright: AP

Mogu li računala misliti? Hoće li roboti i umjetna inteligencija pokoriti svijet i zamijeniti nas na radnim mjestima? Trebamo li se bojati AI i razvitka ove tehnologije uopće? Stereotipi i predrasude o umjetnoj inteligenciji postoje od trenutka prvog računala, a razvojem tehnologije razvija se i naša mašta, jer ovaj sofisticirani alat “uči“.

Kategorija: Znanost i tehnologija

/croatia/file/ai4eu-2019jpg_hrai4eu-2019.jpg

Umjetna inteligencija AI4EU
Copyright: EU

Ovog mjeseca službeno kreće projekt AI4EU, a prvi sastanak partnera održava se sutra u Barceloni. Projektom se okuplja 79 vrhunskih istraživačkih instituta, MSP-ova i velikih poduzeća iz 21 zemlje u cilju stvaranja središta za resurse za umjetnu inteligenciju (UI), uključujući spremišta podataka, snažna računala, alate i algoritme.

Kategorija: Poslovne vijesti, Znanost i tehnologija

/croatia/file/digital-literacy-intro-2019png_hrdigital-literacy-intro-2019.png

Digitalna pismenost
Copyright: EC

Jeste li znali da je Hrvatska druga na ljestvici EU zemalja u kojoj se vijesti radije čitaju u online izdanju? A jeste li znali da u Hrvatskoj svaka druga osoba ne posjeduje odgovarajuća digitalna znanja i vještine kojima stvara kompetitivnu vrijednost na tržištu rada? 

Kategorija: Znanost i tehnologija

/croatia/file/ecofc-2019jpg_hrecofc-2019.jpg

Europska prijestolnica kulture 2019., Matera i Plvodiv
Copyright: EU

S 1. siječnjem 2019. bugarski Plovdiv i talijanska Matera na godinu dana preuzimaju titulu europskih prijestolnica kulture. Inicijativa europskih prijestolnica kulture, koju je 1985. pokrenula tadašnja grčka ministrica kulture Melina Mercouri, od svog je nastanka prerasla u jednu od najistaknutijih kulturnih inicijativa u Europi. Gradovi se biraju na temelju kulturnog programa koji mora imati istaknutu europsku dimenziju, poticati sudjelovanje i aktivno uključivanje građana te pridonositi dugoročnom razvoju grada i njegove okolice. Preuzimanje titule europske prijestolnice kulture ujedno je izvrsna prilika gradovima da kroz kulturu promijene svoj imidž, postanu vidljiviji na karti svijeta, privuku više turista i preispitaju svoje razvojne planove. Titula ima dugoročan učinak na kulturnu, ali i na društvenu i gospodarsku sferu u gradu i u okolici.

Kategorija: Kultura, obrazovanje i mladi

Pages