Predstavništvo u Hrvatskoj

Vijesti

Pages

Od 15. lipnja - Roam Like At Home
15/06/2018

Andrus Ansip, potpredsjednik Komisije zadužen za jedinstveno digitalno tržište i Mariya Gabriel, povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo objavili su godinu dana nakon ukidanja naknada za roaming u EU-u da su Europljani imali velike koristi od novih propisa: „Sretni smo što vidimo da ljudi sve slobodnije koriste svoje mobilne telefone kada putuju u drugu državu unutar EU-a, osobito kada je riječ o mobilnom podatkovnom prometu.Osobe koje često putuju i mladi iz Europe osobito prepoznaju pogodnosti roaminga bez dodatnih troškova."

Kategorija:
Okoliš, potrošači i zdravlje, Objašnjenje EU-a
Dvojna kvaliteta hrane
14/06/2018

Europska komisija upravo je objavila zajedničku metodologiju za usporedbu kvalitete prehrambenih proizvoda u EU-u.

Kategorija:
Okoliš, potrošači i zdravlje
Pregled stanja u prometu u EU-u 2016.
14/06/2018

Europska komisija odobrila je u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama plan Republike Hrvatske da produlji ugovor s društvom Bina-Istra o koncesiji za Istarski ipsilon. Time je, uz istovremeno ograničavanje narušavanja tržišnog natjecanja, dano zeleno svjetlo za ulaganja u iznosu od 165 milijuna EUR.

Kategorija:
Objašnjenje EU-a, Regije i lokalni razvoj, Promet i putovanje
Europljani
14/06/2018

Sve više građana smatra da su imali koristi od ključnih politika Unije, a dvije trećine Europljana zalaže se za snažnu Uniju kad je riječ o trgovini. Većina Europljana ima pozitivno mišljenje o EU-u, a udio građana koji misle da njihov glas nešto znači nije bio viši od 2004. To su neki od najvažnijih rezultata najnovijeg standardnog Eurobarometra provedenog od 17. do 28. ožujka te objavljenog danas.

Kategorija:
Objašnjenje EU-a, Statistika
Vijesti
14/06/2018

Proračun za vanjsko djelovanje bit će glavni alat EU-a za potporu partnerskim zemljama u političkoj i gospodarskoj preobrazbi na putu prema održivom razvoju, stabilnosti, učvršćivanju demokracije, socioekonomskom razvoju i iskorjenjivanju siromaštva. EU-u će omogućiti da nastavi pružati humanitarnu pomoć diljem svijeta, a bit će i alat za pomoć susjednim zemljama u gospodarskom približavanju jedinstvenom tržištu EU-a.

Kategorija:
Vanjski odnosi i vanjski poslovi
13/06/2018

U pogledu sve složenijih ugroza međunarodne prirode, sredstvima EU-a može se pomoći u izgradnji Unije koja je otporna na buduće sigurnosne izazove i bolje opremljena za odgovor na hitne situacije. Iznos od 2,5 milijardi EUR u okviru ojačanog Fonda za unutarnju sigurnost (FUS) dopunjuje se iznosom od gotovo 1,2 milijarde EUR za sigurniju razgradnju nuklearnih aktivnosti u nekim državama članicama te se dodaje iznosu od 1,1 milijarde EUR za jačanje agencija EU-a u području sigurnosti.

Kategorija:
Objašnjenje EU-a, Vanjski odnosi i vanjski poslovi
defence
13/06/2018

Europskim fondom za obranu od 13 milijardi EUR omogućena je financijska potpora za prekogranična ulaganja u najsuvremeniju i potpuno interoperabilnu tehnologiju i opremu kao što su kriptirani softver i tehnologija bespilotnih letjelica. Usto, visoka predstavnica uz podršku Komisije danas predlaže novi Europski instrument mirovne pomoći s 10,5 milijardi EUR, izvanproračunski instrument, koji će pomoći jačanju sposobnosti EU-a da sprječava sukobe, očuva mir i jamči međunarodnu sigurnost.

Kategorija:
Objašnjenje EU-a, Vanjski odnosi i vanjski poslovi
12/06/2018

Za sljedeći je dugoročni proračun EU-a za razdoblje 2021.–2027. Komisija predložila da se sredstva namijenjena migracijama i upravljanju granicama gotovo utrostruče te da se, umjesto 13 milijardi EUR, koliko su iznosila u prethodnom razdoblju, ta sredstva povise na 34,9 milijardi EUR.

Kategorija:
Europske snage solidarnosti
11/06/2018

Novim će se programom omogućiti najmanje 350 000 mladih Europljana da pruže potporu potrebitim zajednicama u razdoblju od 2021. do 2027. u okviru volontiranja, pripravništva i radnih angažmana. Na temelju danas prihvaćenog Prijedloga konsolidirana je uloga Europskih snaga solidarnosti u sljedećem proračunskom razdoblju.

Kategorija:
Kultura, obrazovanje i mladi, Objašnjenje EU-a
Pridružite se otkrivanju Europe!
11/06/2018

Od sutra (u 12 sati prema srednjoeuropskom vremenu) do 26. lipnja (u 12 sati prema srednjoeuropskom vremenu) mlade osobe mogu se prijaviti za osvajanje karata koje će im omogućiti da putuju i otkriju svoj kontinent od srpnja do kraja kolovoza 2018. Sudjelovanjem u inicijativi DiscoverEU doživjet će slobodu kretanja i bolje upoznati raznolikost Europe, uživat će u njezinu kulturnom bogatstvu, steći nove prijatelje i razviti osjećaj europskog identiteta.

Kategorija:
Kultura, obrazovanje i mladi, Objašnjenje EU-a

Pages