Predstavništvo u Hrvatskoj

Vijesti

Pages

/croatia/file/koronavirus-response-web-2020png_hrkoronavirus-response-web-2020.png

Odgovor EU-a na koronavirus
copyright: eu

Europska komisija koordinira europski zajednički odgovor na krizu izazvanu bolešću COVID-19 i pomaže državama članicama u borbi protiv pandemije.  Države članice predvode u tome, ali Komisija je predložila dosad nezabilježen niz mjera koje će im omogućiti da se bolje i lakše nose s pandemijom.

Kategorija: Okoliš, potrošači i zdravlje, Objašnjenje EU-a

/croatia/file/pocetak-nove-kampanje-global-citizen-2020_hrpocetak-nove-kampanje-global-citizen-2020

Globalni odgovor na koronavirus: početak nove kampanje uz potporu organizacije Global Citizen

Komisija je jučer najavila sljedeće korake u okviru globalnog odgovora na koronavirus, globalnog djelovanja za univerzalan pristup cjenovno pristupačnom cijepljenju, liječenju i testiranju kada je riječ o koronavirusu.

Kategorija: Objašnjenje EU-a

/croatia/file/pokretanje-gospodarstva-eu-ek-2020_hrpokretanje-gospodarstva-eu-a-ek-2020

Proračun EU-a i oporavak: pokretanje gospodarstva EU-a poticanjem privatnih ulaganja

Kako je 27. svibnja 2020. najavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, Komisija namjerava pokrenuti gospodarstvo EU-a poticanjem privatnih ulaganja. Komisija je danas predložila novi Instrument za potporu solventnosti koji se temelji na postojećem Europskom fondu za strateška ulaganja, kako bi se mobilizirala privatna sredstva za hitnu potporu održivim europskim poduzećima u sektorima, regijama i zemljama na koje najviše utječe pandemija.

Kategorija: Objašnjenje EU-a

/croatia/file/zeleni-i-pravedan-oporavak-ek-2020_hrzeleni-i-pravedan-oporavak-ek-2020

Proračun EU-a za oporavak: zeleni i pravedan oporavak

Kao što je najavila predsjednica Ursula von der Leyen, Komisija predlaže novu inicijativu REACT-EU za povećanje kohezijske potpore državama članicama kako bi njihova gospodarstva postala otpornija i održivija u fazi oporavka.

Kategorija: Objašnjenje EU-a

/croatia/file/prora%C4%8Dun-eu-oporavak-2020_hrproračun-eu-oporavak-2020

Proračun EU-a za oporavak: Instrument za oporavak i otpornost
copyright EC Audiovisual Service

Kako je 27. svibnja 2020. iznijela predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, okosnica plana oporavka bit će novi instrument za oporavak i otpornost.

Kategorija: Objašnjenje EU-a

/croatia/file/novi-instrument-komisije-2020_hrnovi-instrument-komisije-2020

Budućnost Europe: oporavak uz novi instrument Komisije

Danas je Europska komisija iznijela prijedlog plana opsežnog oporavka. Kako bi oporavak svih država članica bio održiv, ravnomjeran, uključiv i pravedan, Europska komisija predlaže stvaranje novog instrumenta za oporavak pod nazivom Next Generation EU (EU sljedeće generacije), koji je dio snažnog, modernog i poboljšanog dugoročnog proračuna EU-a. Komisija je predstavila i svoj prilagođeni program rada za 2020., kojim će se prioritet dati mjerama potrebnima za poticanje oporavka Europe.

Kategorija: Objašnjenje EU-a

/croatia/file/internetske-platforme-uklanjaju-oglase-ek-2020_hrinternetske-platforme-uklanjaju-oglase-ek-2020

Koronavirus: Internetske platforme nakon poziva Komisije uklanjaju milijune zavaravajućih oglasa
copyright depositphotos

Europska komisija koordinirala je provjeru internetskih stranica kako bi saznala gdje su potrošači na internetu izloženi sadržaju kojim se promiču lažne tvrdnje ili proizvodi u kontekstu koronavirusa. Iz rezultata je vidljivo da su, nakon poziva Komisije, platforme uklonile ili blokirale milijune zavaravajućih oglasa ili proizvoda. Pregled koji je provela Mreža za suradnju u području zaštite potrošača (CPC) sastojao se od dva dijela: pregleda internetskih platformi i temeljite analize određenih oglasa i internetskih stranica povezanih s proizvodima za koje postoji velika potražnja zbog koronavirusa.

Kategorija: Objašnjenje EU-a

/croatia/file/javno-savjetovanje-o-zastiti-ulaganja-ek-2020_hrjavno-savjetovanje-o-zastiti-ulaganja-ek-2020

Unija tržišta kapitala: Komisija pokrenula javno savjetovanje o zaštiti i olakšavanju ulaganja unutar EU-a
copyright EC Audiovisual Service

Europska komisija danas je pokrenula javno savjetovanje o zaštiti i olakšavanju prekograničnih ulaganja unutar EU-a. Privatna ulaganja ključna su za financiranje europskog gospodarstva i poduzeća. Doprinose stvaranju radnih mjesta i diversifikaciji usluga i proizvoda na jedinstvenom tržištu. Privatno financiranje bit će posebno važno za uklanjanje negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

Kategorija: Gospodarstvo, financije i porezi, Objašnjenje EU-a

/croatia/file/eu-japan-videokonferencija-2020_hreu-japan-videokonferencija-2020

Videokonferencija čelnika EU-a i Japana o pandemiji koronavirusa i koordiniranom odgovoru
copyright EC Audiovisual Service

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Vijeća Charles Michel i japanski premijer Shinzō Abe održat će 26. svibnja virtualni sastanak čelnika na kojem će raspravljati o pitanjima povezanima s pandemijom koronavirusa, pripremama za predstojeći sastanak na vrhu skupine G7 i provedbom strateškog partnerstva EU-a i Japana.

Kategorija: Objašnjenje EU-a

/croatia/file/gradjanska-inicijativa-produljenje-roka-2020_hrgradjanska-inicijativa-produljenje-roka-2020

Europska građanska inicijativa: Komisija predložila produljenje rokova zbog pandemije koronavirusa
copyright depositphotos

Zbog pandemije koronavirusa Komisija je danas predložila da se prilagode određeni rokovi za prikupljanje, provjeru i analizu europskih građanskih inicijativa. Predložene mjere su privremene i njima se nastoje riješiti izazovi s kojima se organizatori suočavaju tijekom epidemije koronavirusa, pri čemu su javne kampanje i prikupljanje izjava o potpori u papirnatom obliku postali gotovo nemogući.

Kategorija: Objašnjenje EU-a

Pages