Predstavništvo u Hrvatskoj

EU predlaže snažan multilateralni trgovinski odgovor na pandemiju bolesti COVID-19

/croatia/file/eu-predlaze-snazan-multilateralni-trgovinski-odgovor-na-pandemiju-2021_hreu-predlaze-snazan-multilateralni-trgovinski-odgovor-na-pandemiju-2021

EU predlaže snažan multilateralni trgovinski odgovor na pandemiju bolesti COVID-19
copyright EC Audiovisual service

Unija je danas podnijela prijedlog kojim se od članica Svjetske trgovinske organizacije (WTO) traži da se obvežu na multilateralni akcijski plan za trgovinu kako bi se povećala proizvodnja cjepiva i lijekova protiv bolesti COVID-19 te osigurala njihova univerzalna i pravedna dostupnost. U tom prijedlogu WTO-u, podijeljenom u dvije komunikacije, Unija ističe središnju ulogu WTO-a u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19 te poziva članice WTO-a da se dogovore o nizu obveza, među ostalim u području prava intelektualnog vlasništva.

07/06/2021

Predsjednica von der Leyen izjavila je: Unija od početka pandemije aktivno djeluje u solidarnosti sa svijetom. Europska unija odobrila je izvoz oko polovine ukupne količine cjepiva proizvedenog u Europi. Naš je neposredan i hitan cilj osigurati pravednu dostupnost cjepiva za zemlje s niskim i srednjim dohotkom te dijeliti cjepiva šire i brže. Osim toga, i dalje potičemo povećanje proizvodnje. Unija predlaže konkretna kratkoročna i srednjoročna rješenja kako bi se osigurala univerzalna dostupnost cjepiva po pristupačnim cijenama. Radujem se raspravi s čelnicima skupine G7 sljedećeg tjedna o tome kako postići taj cilj. Nakon trenutačne krize bit će važno osigurati globalnu pripravnost za buduće pandemije diversifikacijom proizvodnje, kako ne bi bila centralizirana na samo nekoliko zemalja, i jačanjem otpornosti zdravstvene infrastrukture u najmanje razvijenim zemljama.

Izvršni potpredsjednik Komisije i povjerenik za trgovinu Valdis Dombrovskis izjavio je: Pandemija još uvijek traje i nema povoda za pretjerano opuštanje. Moramo se hitno usredotočiti na prijedloge kojima se ubrzava pravedna distribucija cjepiva protiv bolesti COVID-19 diljem svijeta. U tom bi pogledu snažan multilateralni trgovinski odgovor mogao itekako pospješiti borbu protiv bolesti COVID-19. U ovom trenutku glavni problem je zapravo to što proizvodni kapaciteti nisu dovoljni za brzu proizvodnju potrebnih količina cjepiva. Cilj mora biti da se svi raspoloživi i primjereni proizvodni kapaciteti u svim dijelovima svijeta upotrebljavaju za proizvodnju cjepiva protiv bolesti COVID-19.

Više o prijedlogu Unije

Unija poziva vlade da:

  • osiguraju da cjepiva protiv bolesti COVID-19, lijekovi i njihove komponente slobodno prelaze granice
  • potiču proizvođače da povećaju proizvodnju, istovremeno osiguravajući da zemlje kojima je to najpotrebnije dobiju cjepiva po pristupačnoj cijeni i
  • pojednostavne uporabu sustava obveznog licenciranja u okviru postojećeg Sporazuma WTO-a o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS). Sporazum o TRIPS-u već pruža tu fleksibilnost, što je tijekom pandemije legitiman instrument koji se po potrebi može brzo primijeniti.

Prvi element ima za cilj smanjiti uporabu ograničenja izvoza i osigurati da lanci opskrbe ostaju otvoreni. Zemlje koje proizvode cjepiva trebale bi biti spremne izvoziti primjeren dio svoje domaće proizvodnje. Lanci opskrbe međusobno su čvrsto povezani i ne bi ih trebalo remetiti. Osim toga, Unija smatra da opskrbu instrumenta COVAX nikad ne bi trebalo ograničavati, kao ni trgovinu ulaznim materijalima koji su neophodni za proizvodnju cjepiva i lijekova protiv bolesti COVID-19.

Drugi element poziv je vladama da tijekom pandemije snažno potiču proizvođače cjepiva i one koji rade na razvoju cjepiva da povećaju proizvodnju i osiguraju opskrbu cjepivima po pristupačnim cijenama za zemlje s niskim i srednjim dohotkom. Takve mjere mogle bi uključivati sporazume o licenciranju, dijeljenje stručnog znanja, diferencirano određivanje cijena, uključujući i neprofitnu prodaju zemljama s niskim dohotkom, ugovornu proizvodnju i nova ulaganja u proizvodne pogone u zemljama u razvoju. Unija od svih koji proizvode i razvijaju cjepiva očekuje da preuzmu konkretne obveze kako bi se povećala opskrba ranjivih zemalja u razvoju. U tom pogledu Unija pozdravlja to što su se određena poduzeća, kao što su BioNTech i Pfizer, Johnson & Johnson i Moderna, već obvezala da će ove godine 1,3 milijarde doza cjepiva isporučiti zemljama s niskim dohotkom bez dobiti, a zemljama sa srednjim dohotkom po nižim cijenama.

Treći element, koji se odnosi na intelektualno vlasništvo, izražava da su dobrovoljne licencije najučinkovitiji instrument za olakšavanje povećanja proizvodnje i dijeljenje stručnog znanja. Ako se dobrovoljna suradnja ne postigne, obvezne licencije legitimno su sredstvo u kontekstu pandemije, kojim vlada bez pristanka nositelja patenta izdaje ciljanu licenciju proizvođaču koji želi proizvoditi cjepivo. Unija smatra da bi sve članice WTO-a trebale biti spremne:

  • složiti se da je pandemija bolesti COVID-19 nacionalna izvanredna situacija, pa se od obveze pregovaranja s nositeljima prava intelektualnog vlasništva može legitimno odstupiti
  • podržati proizvođače koji su spremni proizvoditi cjepiva i/ili lijekove po pristupačnim cijenama na temelju obvezne licencije i osigurati da visina naknade koju taj proizvođač plaća nositelju patenta odražava te pristupačne cijene
  • složiti se da bi obvezna licencija mogla pokrivati sav izvoz namijenjen zemljama bez proizvodnih kapaciteta, među ostalim u okviru instrumenta COVAX.

Unija u tu svrhu tijelu WTO-a zaduženom za provedbu Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (Vijeće za TRIPS) podnosi posebnu komunikaciju o intelektualnom vlasništvu. U toj komunikaciji Unija iznosi više pojedinosti i pojašnjava svaki od tih triju aspekata intelektualnog vlasništva te upućuje na odgovarajuće odredbe Sporazuma o TRIPS-u. Što se tiče širokog izuzeća koje su predložile neke članice WTO-a, iako je Europska komisija otvorena za razgovor o svim opcijama koje bi mogle pandemiju što prije okončati, nije uvjerena da bi to bilo najbolje hitno rješenje za postizanje cilja šire i brže distribucije cjepiva protiv bolesti COVID-19, što je na globalnoj razini hitno potrebno. Današnjim se prijedlozima nastoji brzo i učinkovito postići taj cilj*.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori

Informativni članak

Komunikacija EU-a Glavnom vijeću WTO-a

Komunikacija EU-a Vijeću WTO-a za TRIPS