Predstavništvo u Hrvatskoj
Vijesti
science
12/12/2017

Danas donesenom Komunikacijom Komisija odgovara na europsku građansku inicijativu „Zabrana glifosata i zaštita ljudi i okoliša od toksičnih pesticida“ i obvezuje se iznijeti zakonodavni prijedlog u 2018. kako bi još više povećala transparentnost i kvalitetu studija koje se upotrebljavaju kao temelj za znanstvene procjene tvari.

defence
11/12/2017

Komisija je pozdravila planove o suradnji na prvom skupu od 17 projekata obrambene suradnje u okviru stalne strukturirane suradnje (PESCO) koje je danas predstavilo 25 država članica EU-a.