Predstavništvo u Hrvatskoj

[NAJAVA] javna tribina o vladavini prava u Kući Europe

/croatia/file/rule-law-2019jpg_hrrule-of-law-2019.jpg

Vladavina prava u Europskoj uniji 2019.
Copyright: EC

U organizaciji  Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, dana 17. lipnja 2019. s početkom u 9:30 sati u Kući Europe, ulica A. Cesarca 4-6 u Zagrebu, održat će se javna tribina “Vladavina prava u Europskoj uniji: perspektiva jačanja i izazovi budućnosti.“

Datum: 
17/06/2019 - 09:30

U radu tribine sudjelovat će g. Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa Republike Hrvatske, gđa Gordana Jalšovečki, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske i zamjenica predsjednika Državnog sudbenog vijeća, gđa Lora Vidović, pučka pravobraniteljica te g. Ivan Novosel iz Kuće ljudskih prava kao predstavnik civilnog društva.

Tribinu će moderirati profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu gđa Tamara Ćapeta.

Na tribini će biti govora o temama poput izazova i prioriteta vezanih uz vladavinu prava kao zajedničke vrijednosti na kojoj je utemeljena Europska unija kao i o okviru za zaštitu vladavine prava (Rule of law framework) koji je donijela Europska komisija kao odgovor na sustavne prijetnje vladavini prava te o ostalim relevantnim stručnim temama.

Tribina će pokušati dati  odgovore na pitanja kako nacionalni sustav štiti vladavinu prava odnosno koliko je nacionalni sustav spreman odgovoriti na izazove kojima s vladavina prava suočava kako na nacionalnoj razini tako i u slučajevima povrede prava EU-a, a razmotrit će se i značajke nacionalnog pravosudnog sustava te njegove kvalitete i učinkovitosti u zaštiti vladavine prava i temeljnih sloboda.

Ocijenit će se i rezultati najnovijeg Pravosudnog semafora iz svibnja 2019., u kojem je naglasak stavljen na vladavinu prava odnosno na komparativni pregled pokazatelja neovisnosti pravosudnih sustava, njihove kvalitete i učinkovitosti u osiguravanju temeljnih prava i sloboda odnosno kao garancije vladavine prava.

 

Kao podloga za raspravu poslužit će i Komunikacija Europske komisije o vladavini prava u Europskoj uniji iz travnja 2019.

Registracija: prijave su obavezne. Prijavite se

Rok za prijave: 14. lipnja 2019. do 16:00 sati ili do popunjenja kapaciteta.

Napomena:
Prijava i sudjelovanje na samom događanju podrazumijevaju i suglasnost s fotografiranjem, video i audiosnimanjem te korištenjem snimljenih materijala za potrebe Europske komisije. Svi podaci koristit će se u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725.