Predstavništvo u Hrvatskoj

InvestEU

/croatia/file/investment-plan-video1jpg_hrinvestment-plan-video1.jpg

Plan ulaganja za Europu

/croatia/file/investment-plan-video2jpg_hrinvestment-plan-video2.jpg

Plan ulaganja za Europu u Hrvatskoj

/croatia/file/2jpg_hr2.jpg

Plan ulaganja 2017.

Plan ulaganja usredotočen je na uklanjanje prepreka ulaganjima, pružanje vidljivosti i tehničke pomoći ulagačkim projektima te pametnije iskorištavanje novih i postojećih financijskih sredstava. Cilj mu je:

 

 mobilizirati ulaganja u iznosu od najmanje 315 milijardi eura tijekom tri godine putem Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU). Predviđa se potpora strateškim ulaganjima u ključnim područjima:

  • infrastruktura
  • obrazovanje, istraživanje i inovacije
  • rizično financiranje za mala poduzeća.
 

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) & Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI)

SAŽETAK 

 

  podržati ulaganja u realno gospodarstvo putem Europskog savjetodavnog centra za ulaganja (ESCU) i Europskog portala projekata ulaganja (EIPP). ESCU će omogućiti razmjenu dobrih praksi, stečenog iskustva i studija slučaja iz stvarnog života u području financiranja projekata i upravljanja projektima. Na Portalu će biti navedeni održivi projekti kako bi ulagači na raspolaganju imali pouzdane informacije za donošenje odluka.

 

Europski portal projakata ulaganja - MJESTO SUSRETA PROMOTORA PROJEKATA I ULAGAČA

 

stvoriti okruženje pogodno za ulaganja napredovanjem u smjeru uspostave jedinstvenog digitalnog tržišta, energetske unije i unije tržišta kapitala

 

 3 colimns
 

 

 

Pročitajte sažetak predsjednika Europske komisije, Jean-Claude Junckera o Dvije godine Plana ulaganja za Europu - 31. listopada 2016. 

 

 

 Plan vanjskih ulaganja EU-a

Europska komisija predložila je 14. rujna ambiciozan plan vanjskih ulaganja radi potpore ulaganjima u partnerskim zemljama, u Africi i u europskom susjedstvu, kako bi se ojačala naša partnerstva, promicao nov model sudjelovanja privatnog sektora i pridonijelo postizanju  ciljeva održivog razvoja. To je sastavni dio širih nastojanja EU-a na temelju novog okvira za partnerstvo koji je je donesen u lipnju.
ZAŠTO NAM JE POTREBAN PLAN VANJSKIH ULAGANJA?
Gospodarski rast u zemljama u razvoju na najnižoj je razini od 2003. Globalna gospodarska kriza dodatno je pogoršala nestabilnost i sukobe u Africi te susjedstvu EU-a, zbog čega se povećala ukupna zaduženost i smanjio pristup financiranju za prijeko potrebna ulaganja. Nestabilnosti i sukobi otežali su i aktualnu migracijsku krizu u kojoj u Africi i europskom susjedstvu sudjeluje više ljudi nego ikada dosad. Jasno je da su u tim zemljama ulaganja prekinuta i da se ciljnim djelovanjem Europske unije može ostvariti dodana vrijednost.
Informativni članak (EN)
Više ... 

 

 

Plan ulaganja u Hrvatskoj

"Program za direktne kreditne garancije i kontra garancije za inovativna poduzeća InnovFin" - InnovFin kreditiranje inovativnih poduzetnika u suradnji s EIF-om

 

/croatia/file/investeu-croatiajpg_hrinvesteu-croatia.jpg

InvestEU u Hrvatskoj
↔️

/croatia/file/investeu-500-500jpg_hrinvesteu-500-for-500.jpg

InvestEU 500 za 500

 

 

 

Hrvatska

Vezane vijesti

2017.

2016.

2015.

 

Više:

 

 #InvestEU

 

  Hrvatski mediji o Planu ulaganja za Europu: