Predstavništvo u Hrvatskoj

InvestEU

Plan ulaganja usredotočen je na uklanjanje prepreka ulaganjima, pružanje vidljivosti i tehničke pomoći ulagačkim projektima te pametnije iskorištavanje novih i postojećih financijskih sredstava. Cilj mu je:

 mobilizirati ulaganja u iznosu od najmanje 500 milijardi eura do 2020. putem Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU). Predviđa se potpora strateškim ulaganjima

s fokusom na održive projekte, u skladu sa klimatskom politikom, u ključnim područjima:

infrastruktura (digitalna, transportna, energetska)

  • obrazovanje, istraživanje i inovacije
  • rizično financiranje za mala poduzeća
  • biogospodarstvo (poljoprivreda, ribarstvo, akvakultura)

Lokalnu financijsku podršku možete potražiti u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak koja s Europskom investicijskom bankom ima potpisan memorandum o razumijevanju.

Pročitajte plan ulaganja i rezultate u Hrvatskoj:  https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-croatia_hr

Poveznice:

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_hr

https://ec.europa.eu/eipp/desktop/hr/index.html

https://www.hbor.hr/tema/junckerov-plan/