Predstavništvo u Hrvatskoj

O nama

Predstavništvo je lokalni ured Europske komisije u Hrvatskoj sa sjedištem u Zagrebu.

Naša je uloga sljedeća:

  • objasniti kako politike EU-a utječu na građane  Hrvatske
  • biti izvor informacija vezanih uz EU za hrvatsku vladu te druga upravna tijela i dionike u Hrvatskoj
  • službama za tisak i medije u Hrvatskoj pružati informacije o razvoju događaja u donošenju politika EU-a
  • govoriti u ime Europske komisije kao njezin glas u Hrvatskoj
  • izvješćivati Komisiju u Bruxellesu o važnim političkim, gospodarskim i društvenim događanjima u Hrvatskoj...

Komisija ima predstavništva u svih 27 zemalja EU-a te regionalne urede u Barceloni, Bonnu, Marseilleu, Milanu, Münchenu i Wrocławu.

Predstavništva i uredi informiraju medije i javnost o politikama EU-a te izvješćuju Europsku komisiju o važnim razvojima događaja u zemlji u kojoj se nalaze.