Predstavništvo u Hrvatskoj

Što je europski semestar?

Europski semestar jest godišnji ciklus koordinacije gospodarske i proračunske politike u EU-u u kojem se usmjeruju zemlje EU-a prije nego što donesu političke odluke na nacionalnoj razini. Usmjerava ih se u kontekstu pakta o stabilnosti i rastu te postupka u slučaju makroekonomske neravnoteže. Europski semestar također služi za provedbu strategije Europa 2020.

Europski semestar jest godišnji ciklus koordinacije gospodarske i proračunske politike u EU-u u kojem se usmjeruju zemlje EU-a prije nego što donesu političke odluke na nacionalnoj razini. Usmjerava ih se u kontekstu pakta o stabilnosti i rastu te postupka u slučaju makroekonomske neravnoteže. Europski semestar također služi za provedbu strategije Europa 2020.

Djeluje kako slijedi:

 • U kasnu jesen Europska komisija objavljuje Godišnji pregled rasta (engl. Annual Growth Survey, AGS, koji naznačuje općenite gospodarske prioritete za EU u sljedećoj godini.
 • U isto vrijeme Komisija objavljuje i Izvješće o mehanizmu upozoravanja  (engl. Alert Mechanism Report, AMU) u kojem se analiziraju moguće makroekonomske neravnoteže u državama članicama (MIP).  Izvješće o mehanizmu upozoravanja sastoji se od 14 ekonomskih pokazatelja (uz pomoćne pokazatelje) na temelju kojih započinje godišnji ciklus izvještavanja.  
 • Komisija u veljači izdaje izvješća za pojedinačne zemlje (engl. Country Report), o sveukupnim gospodarskom i socijalnom napretku u svakoj zemlji EU-a. Za neke zemlje, ona uključuju detaljna preispitivanja.
 • Zemlje EU-a u travnju predstavljaju nacionalne programe reformi.
 • Na temelju sveobuhvatne procjene gospodarske situacije u svakoj zemlji, Komisija svakoj zemlji predlaže preporuke specifične za svaku zemlju u svibnju.
 • Nakon rasprave Vijeće (ministri financija) usvaja preporuke u srpnju.
 • Od zemalja EU-a očekuje se da u svojim proračunskim i političkim planovima za sljedeću godinu odražavaju preporuke te da ih provedu u sljedećih 12 mjeseci.

Izvješće za Hrvatsku 2019. (EN)

Izvješće za Hrvatsku 2018.

Izvješće za Hrvatsku 2017.

Izvješća za Hrvatsku do 2016.

Europski semestar i Hrvatska

Republika Hrvatska prvi je put sudjelovala u ciklusu europskog semestra 2013. godine na dobrovoljnoj i neformalnoj osnovi, pri čemu Vijeće Europske unije nije donijelo specifične preporuke za Hrvatsku.

Prijedlog preporuka Europske komisije za Hrvatsku (2019.) uključuje, između ostalog:

 • Ojačati proračunski okvir i praćenje potencijalnih obveza na središnjoj i lokalnoj razini.
 • Smanjiti teritorijalnu rascjepkanost javne uprave i pojednostavniti funkcionalnu raspodjelu nadležnosti.
 • Provesti reformu sustava obrazovanja i poboljšati pristup obrazovanju i osposobljavanju na svim razinama te njihovu kvalitetu i relevantnost za tržište rada.
 • Konsolidirati socijalne naknade i poboljšati njihov učinak na smanjenje siromaštva. Osnažiti mjere i institucije tržišta rada i poboljšati njihovu suradnju sa socijalnim službama.
 • U suradnji sa socijalnim partnerima uvesti usklađene okvire za određivanje plaća u javnoj upravi i javnim službama.
 • Usmjeriti investicijsku politiku na istraživanje i inovacije, održivi gradski i željeznički promet, energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije i okolišnu infrastrukturu, vodeći računa o regionalnim razlikama.
 • Povećati kapacitete nadležnih tijela za izradu i provedbu javnih projekata i politika.
 • Poboljšati korporativno upravljanje poduzećima u državnom vlasništvu i intenzivirati prodaju tih poduzeća i neaktivne imovine.
 • Unaprijediti sprečavanje i sankcioniranje korupcije, osobito na lokalnoj razini.
 • Skratiti trajanje sudskih postupaka i unaprijediti elektroničku komunikaciju na sudovima.
 • Smanjiti najveće parafiskalne namete i pretjeranu regulaciju tržišta proizvoda i usluga.

  Glosar sažetaka zakonodavstva o Europskom semestru