Predstavništvo u Hrvatskoj

Plan za klimatske ciljeve do 2030.: Komisija pokrenula javna savjetovanja o direktivama EU-a o obnovljivoj energiji i energetskoj učinkovitosti

/croatia/file/plan-za-klimatske-ciljeve-2020_hrplan-za-klimatske-ciljeve-2020

Plan za klimatske ciljeve do 2030.: Komisija pokrenula javna savjetovanja o direktivama EU-a o obnovljivoj energiji i energetskoj učinkovitosti
copyright EC Audiovisual service

Komisija je danas pokrenula dva dodatna javna savjetovanja u okviru pripremnog rada na ostvarenju ambicioznog cilja smanjenja emisija do 2030. Planiranom revizijom Direktive o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora i Direktive o energetskoj učinkovitosti u lipnju 2021. osigurat će se da politike EU-a o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti doprinesu smanjenju emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030. u usporedbi s razinama iz 1990.

17/11/2020

Povjerenica za energetiku Kadri Simson izjavila je: Komisija uspostavlja instrumente kako bi ispunila klimatske ambicije. Put prema klimatskoj neutralnosti zahtijeva povećanje i ubrzavanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora te jačanje našeg djelovanja u području energetske učinkovitosti. Danas pokrenuta savjetovanja pomoći će u oblikovanju prijedloga koje ćemo predstaviti sljedeće godine.

Procjenom učinka Plana za klimatske ciljeve do 2030. procijenjeno je da bi udio energije iz obnovljivih izvora do 2030. trebao dostići 38 % do 40 % te da potrebna povećanja energetske učinkovitosti iznose od 36 % do 39 % za krajnju potrošnju energije i od 39 do 41 % za potrošnju primarne energije. Javna savjetovanja (Direktiva o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora i Direktiva o energetskoj učinkovitosti) pokrenuta danas bit će otvorena 12 tjedana. Građani i dionici pozvani su da iznesu svoje mišljenje. Više informacija dostupno je ovdje.