Predstavništvo u Hrvatskoj

Izmijenjenom uredbom EU jača instrumente za provedbu trgovinskih pravila

/croatia/file/izmijenjenom-uredbom-eu-jaca-instrumente-za-provedbu-trgovinskih-pravila-2020_hrizmijenjenom-uredbom-eu-jaca-instrumente-za-provedbu-trgovinskih-pravila-2020

Izmijenjenom uredbom EU jača instrumente za provedbu trgovinskih pravila
copyright EC Audiovisual service

Europska komisija, Europski parlament i Vijeće danas su postigli politički dogovor o jačanju EU-ove Uredbe o ostvarivanju prava. U okviru tog dogovora Komisija se obvezala brzo razviti EU-ov mehanizam za borbu protiv prisile.

29/10/2020

Dogovorene promjene omogućit će Europskoj uniji da zaštiti svoje trgovinske interese unatoč blokadi multilateralnog sustava za rješavanje sporova Svjetske trgovinske organizacije (WTO). Komisija će usto moći djelovati i ako se slični problemi pojave u bilateralnim sporazumima.

Osim toga, konačnim dogovorom među suzakonodavcima područje primjene uredbe i mogućih mjera trgovinske politike proširuje se na usluge i određene aspekte prava intelektualnog vlasništva povezane s trgovinom. Time će se dodatno ojačati arsenal Unije u ostvarivanju njezinih prava tako što će joj se omogućiti uvođenje protumjera u širem rasponu područja.

Izvršni potpredsjednik Komisije i povjerenik za trgovinu Valdis Dombrovskis izjavio je: Ovim se dogovorom šalje snažna politička poruka da će Europska unija poduzeti mjere za obranu i zaštitu svojih poduzeća, radnika i potrošača kad god naši partneri ne igraju po pravilima. To je ključna obveza iz trgovinskog programa EU-a, koju sada ispunjavamo. Na temelju ovog dogovora povećava se sposobnost EU-a da brani svoje interese kada je trgovinski spor blokiran u okviru WTO-a ili jednog od naših bilateralnih trgovinskih sporazuma. Osim toga, zahvaljujući njemu bit će moguće uvođenje protumjera ne samo za robu, već i za usluge i određene aspekte prava intelektualnog vlasništva. Naš glavni prioritet u rješavanju tih pitanja i dalje su reformirana i funkcionalna multilateralno dogovorena pravila čija je okosnica sustav rješavanja sporova u dvije faze, ali ne možemo si priuštiti nezaštićenost dok se ona ne donesu.

Nastavno na taj politički dogovor, Europski parlament i Vijeće formalno će donijeti izmijenjenu uredbu kako bi ona što prije stupila na snagu.

Kontekst

U skladu s političkim smjernicama predsjednice von der Leyen Komisija dodatno jača instrumente Unije kojima se stavlja naglasak na poštovanje i provedbu EU-ovih trgovinskih sporazuma.

Poštovanje obveza dogovorenih s našim trgovinskim partnerima jedan je od ključnih prioriteta predsjednice von der Leyen. EU stoga ulaže veće napore kako bi postigao da njegovi partneri u okviru multilateralnih, regionalnih i bilateralnih trgovinskih sporazuma ispunjavaju svoje obveze. Unija će se pritom oslanjati na niz instrumenata.

Prijedlog izmjene postojeće Uredbe o ostvarivanju prava reakcija je na blokadu djelovanja Žalbenog tijela WTO-a. Postojećom uredbom, koja je temelj prava EU-a za donošenje trgovinskih protumjera, propisano je da spor mora proći sve faze postupaka u okviru WTO-a, uključujući fazu žalbe, prije nego što Unija može reagirati. Nepostojanje funkcionalnog žalbenog tijela WTO-a omogućuje članicama WTO-a da ne ispunjavaju svoje obveze i izbjegnu obvezujuće odluke jednostavnim podnošenjem žalbe na izvješće povjerenstva.

Revidirana uredba omogućit će EU-u da reagira čak i kad WTO nije donio konačnu odluku jer druga članica WTO-a blokira postupak podnošenjem žalbi žalbenom tijelu koje ne funkcionira i nepristajanjem na alternativnu arbitražu na temelju Sporazuma WTO-a o rješavanju sporova.

Novi mehanizam primjenjivat će se i na odredbe o rješavanju sporova uključene u regionalne ili bilateralne trgovinske sporazume kojih je EU stranka, ako dođe do slične blokade. EU mora biti u mogućnosti odlučno reagirati ako trgovinski partneri ometaju djelotvorno rješavanje sporova, primjerice blokiranjem imenovanja članova povjerenstva.

U okviru tog dogovora Komisija se obvezala brzo razviti EU-ov mehanizam za borbu protiv prisile. Kako je najavljeno u pismu namjere predsjednice Europske komisije predsjedniku Europskog parlamenta i predsjedniku Vijeća od 16. rujna 2020., Komisija će najkasnije do kraja 2021. donijeti prijedlog o mehanizmu za borbu protiv prisile. Mehanizam za borbu protiv prisile uključen je i u program rada Europske komisije za 2021.

Radi stavljanja većeg naglaska na poštovanje i provedbu EU-ovih trgovinskih sporazuma Komisija je u srpnju ove godine imenovala svojeg prvog glavnog službenika za nadzor provedbe trgovinskih pravila.

Više informacija

Komisijin prijedlog

Prošireno priopćenje

Infografika

Pismo namjere

Program rada Komisije za 2021.