Predstavništvo u Hrvatskoj
Novosti

/croatia/file/covid-web-contact-2020_hrcovid-web-contact-2020

Kontakt tijekom koronavirus samoizolacije
copyright: eu

Kako bismo u maksimalnoj mjeri spriječili širenje koronavirusa (COVID-19) Predstavništvo Europske komisije ostaje zatvoreno do 20. travnja 2020. Vaša pitanja u vezi Predstavništva ili Kuće Europe uputite na: comm-rep-zag@ec.europa.eu. Zahvaljujemo na razumijevanju!  

/croatia/file/potpora-zapadni-balkan-2020_hrpotpora-zapadni-balkan-2020

EU mobilizira hitnu potporu za partnere sa zapadnog Balkana
copyright EC Audiovisual Service

U okviru globalnog odgovora na pandemiju Europska komisija najavila je 38 milijuna eura hitne potpore za zdravstvenu situaciju na zapadnom Balkanu i preraspodjelu 374 milijuna eura iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć kako bi pomogla socioekonomskom oporavku regije.