Predstavništvo u Hrvatskoj
Novosti

/croatia/file/edic-call-2020_hredic-call-2020

Poziva za odabir partnera za Europe Direct
copyright: ec

Poziv na podnošenje prijedloga za odabir partnera koji ćeu Hrvatskoj voditi EUROPE DIRECT u razdoblju od 2021. - 2025. EUROPE DIRECT u Hrvatskoj, dio je  sveeuropske mreže koja  obuhvaća oko 440 središta u 28 država. EUROPE DIRECT centri približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a. Cilkj je poziva otvoriti najmanje jedan EUROPE DIRECT u svakoj od sljedećih regija: Istočna Hrvatska, Središnja Hrvatska, Sjeveroistočna Hrvatska,Sjeverni Jadran, Lika, Srednji jadran i Južni jadran.

/croatia/file/komisija-pokrece-novi-alat-selfie-za-potporu-digitalnom-obrazovanju-2020_hrkomisija-pokrece-novi-alat-selfie-za-potporu-digitalnom obrazovanju-2020

Koronavirus: Komisija pokreće novi unaprijeđeni alat SELFIE za potporu digitalnom obrazovanju i obrazovanju putem interneta
copyright EC Audiovisual Service

Komisija je danas pokrenula novu verziju alata SELFIE – namjenskog alata za samoprocjenu koji školama pomaže da iskoriste sav potencijal digitalnih tehnologija za poučavanje i učenje. U cijeloj se Europi ponovno otvaraju škole pa je SELFIE unaprijeđen kako bi pomogao u olakšavanju uvida u različite aspekte uspješnosti učenja na daljinu tijekom pandemije koronavirusa i planiranju nove školske godine u skladu s potrebama učenika i učitelja.

Događanja

/croatia/file/eu-trade-policy-event-2020_hreu-trade-policy-event-2020

Konzultacije o trgovinskoj politici Europske unije u zagrebu
copyright: depositphoto

Okrugli stol: konzultacije s ključnim dionicima o zajedničkoj trgovinskoj politici Europske unije
Organizatori: Poslovni dnevnik i Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Datum: 2. rujna 2020
Vrijeme: 11:00 sati

Datum: 
02/09/2020