Klageorganer

Alle tvisteløsningsorganene som er oppført på dette nettstedet, tilbyr prosedyrer for utenrettslige forlik. Alle oppfyller relevante kvalitetsstandarder med hensyn til upartiskhet, effektivitet og tilgjengelighet, og er godkjent på dette grunnlag.

Alle tvisteløsningsorganene har sine egne regler og prosedyrer. De er vanligvis raskere og mindre kostbare enn en rettssak.